www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Wandelgebied de Driehoek en deel Kotterbos gesloten voor publiek

10 december 2018 Boswachters in Oostvaardersplassen

Het actieve afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen is begonnen. Provinciale Staten van Flevoland heeft in juli 2018 ingestemd met nieuw beleid voor natuurgebied de
Oostvaardersplassen.

Dat betekent dat het aantal edelherten in het gebied terug zal worden gebracht naar 490. Daarnaast voeren we ook het gebruikelijke, inmiddels aangescherpte ‘vroeg reactief beheer’ uit. Meer hierover lees je in het nieuwsbericht op www.staatsbosbeheer.nl.

Ook wordt het aantal konikpaarden verlaagd. Een deel wordt gevangen met behulp van een vangweide en een vangkraal. Ze worden aan het eind van de winter in andere natuurgebieden geplaatst. De Heckrunderen worden ongemoeid gelaten.

Het verlagen van het aantal grazers en het vroeg reactief beheer betekenen dat de winterafsluiting van een aantal gebieden vroeger zal zijn dan voorgaande jaren. Wandelgebied De Driehoek, een deel van het Kotterbos gesloten voor publiek. Een deel van Het Oostvaardersbos is gesloten voor publiek. Daarnaast zijn een aantal bospaden in de ochtend tijdelijk afgesloten voor bezoekers. Voor fietsers gelden aangepaste openingstijden.

Waar kan ik wandelen? 
Het Oostvaardersveld blijft de gehele periode gewoon toegankelijk voor wandelaars. Ook het pad naar vogelkijkhut de Schollevaar blijft het grootste deel van deze periode open. Het kan zijn dat dit pad incidenteel dicht is. Als het hek gesloten en vindt daar op dat moment afschot plaats. Wanneer de hekken open staan, bent u van harte welkom op de op het pad naar vogelkijkhut de Schollevaar. Wandelgebied de Driehoek is afgesloten voor publiek.

Wandelgebied de Driehoek en het Oostvaardersveld

Een deel van Kotterbos blijft de hele periode gewoon toegankelijk voor wandelaars, net zoals voorgaande jaren. Het deel vanaf de Natuurboulevard tot aan de Buitenring blijft open. Vanaf de Natuurboulevard richting Lelystad is het Kotterbos gesloten voor publiek.

Het Kotterbos.

Voor het Oostvaardersbos bij Almere betekent de wintersluiting dat een deel van het bos permanent afgesloten is. Daarnaast zijn een aantal bospaden in de ochtend tijdelijk afgesloten voor bezoekers. Voor fietsers gelden aangepaste openingstijden. Dit geldt met name voor het Jan van den Boschpad, Koopvaarderspad en de Hugo de Vriesweg. Zodra de controle van het bos rond het Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders is afgerond kunnen de fietsers en wandelaars weer gebruik maken van de verharde wegen. Ter plaatse wordt dit met bebording extra aangegeven.

Doordat er rust heerst, zullen de herten in het bos ook vanaf het fietspad beter zichtbaar zijn. Het Natuurbelevingcentrum. Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders blijft gewoon bereikbaar vanuit de Oostvaardersbuurt en vanaf hier kan er buiten het beheer om ook gewandeld worden naar de Jan van de Boschheuvel.

Gedurende de gehele winterperiode blijven het Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders en de afrit vanaf de Buitenring en het fietspad vanuit het Kotterbos tijdens de openingstijden gewoon bereikbaar.

Het Oostvaardersbos

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog