www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Nieuw en gevarieerd bos bij Hollandse Hout

5 maart 2019 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Deze en komende week planten we voor dit seizoen de laatste bomen in het Hollandse Hout Zuid. Het gebied, tussen de Knardijk, A6 en Lage Vaart heeft de afgelopen winter een ware metamorfose ondergaan.

In een open gebied met akkers en graspercelen zijn dadelijk op ruim 45 ha 180.000 bomen en struiken aangeplant. Een enorme operatie die op termijn een mooi en divers bos moet opleveren langs de randen van de A6 tussen Lelystad en Almere.

Bijzonder aan het bos is dat bijna de helft van de bomen is aangeplant met hulp van sponsering van bedrijven verenigd via het Bossenfonds. In het kader van hun duurzaamheidsbeleid hebben ze fysiek en financieel meegeholpen om een deel van het bos aan te planten. Op 30 november 2018 hebben medewerkers van een tiental bedrijven de handen uit de mouwen gestoken om populieren en andere bomen en struiken te planten en zo een bijdrage te leveren aan de opgave om CO2 te reduceren. Op 13 maart organiseren we  vindt er nog een kleinere plantdag plaats in de rand van het gebied. Daar zijn het vooral struiken en enkele (vruchtdragende) bomen, die de overgang van het open gebied naar het gesloten bos verzachten. Ook hierbij worden het planten uitgevoerd door medewerkers (en hun gezinnen) van een bedrijf dat niet alleen in financiële zin iets voor het klimaat wil doen, maar ook zelf de schop de grond in wil steken.

Nieuw bos bij het Hollandse Hout Zuid.

Op een oppervlakte van ongeveer 18 ha worden bomen en struiken geplant voor de zogenaamde ‘genenbank’ van Staatsbosbeheer. Hier worden inheemse (autochtone) bomen en struiken neergezet waaronder fladderiep en haagbeuk, waarvan het zaad kan worden gewonnen. Lees voor wat meer achtergrondinformatie op de website via onderstaande link.

Het behoud van deze bomen en struiken is van groot belang voor de biodiversiteit, niet alleen voor de soort op zich maar ook voor diverse andere levensvormen (insecten, vogels) die een relatie hebben met deze soorten. Bijvoorbeeld de sleedoornpage en de sleedoorn. Maar ook ten aanzien van het behoud van oorspronkelijk genetisch materiaal in relatie tot diversiteit, klimaatadaptatie en ziekteresisentie. Lees voor wat meer achtergrondinformatie op de website. Dit plantseizoen zal ongeveer 1/3 van het areaal worden ingeplant. De komende winter zal de rest volgen.

Ook in het Hollandse Hout, ten noorden van de Lage Vaart hebben de plantmachines niet stilgestaan. Waar afgelopen jaar nog veel essen, als slachtoffer van essentaksterfte, werden verwijderd en populieren, in het eindstadium van hun productieve levenscyclus, werden geoogst, zijn veel percelen weer herbeplant.  Zo’n 4700 nieuwe populieren zijn als staken in de grond gezet en zijn er 82.000 boompjes en struiken geplant.

Pas aangeplante populieren in het Hollandse Hout.

Nu het weer langzaam warmer wordt loopt ook het plantseizoen ten einde en is het goed om te constateren dat het de omstandigheden de afgelopen periode hebben meegezeten en het plantwerk voorspoedig is gelopen.

De nieuwe bomen en struiken worden aangeplant met plantmachines.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit blog? Neem dan contact op met de boswachters van de Oostvaardersplassen. Meer achtergrondinformatie over de lopende werkzaamheden in de Oostvaardersplassen vind je op onze website.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog