www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Vogelrijkdom in april

9 mei 2019 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

De blauwborst is regelmatig te zien in en rondom de Oostvaardersplassen. Foto: Danny Laponder

Twee weken geleden zijn de jaarlijkse monitoringsrondes voor het inventariseren van de broedvogels in het moeras weer van start gegaan.

De moerasreset, die in eerste instantie is gericht op uitbreiding van jong rietland en de daarvoor benodigde tijdelijke waterpeilverlaging, die in oktober, na de droge zomer van 2018 is ingezet, laat nu al effecten op de aanwezigheid van vogels zien. De soorten die voorkomen in droogliggende moerasvegetaties doen het dit jaar goed. De blauwborst is op dit moment de meest opvallende profiteur. In het oostelijk moerasdeel is voor het eerst in jaren weer een sprinkhaanzanger en een Cetti’s zanger vastgesteld. Soorten die houden van natte omstandigheden (zoals grauwe ganzen, meerkoeten maar ook roerdompen) laten zich nu minder horen.

Op 26 april heeft er weer een maandelijkse telling plaatsgevonden van vogels in het begraasde deel van de Oostvaardersplassen, waarvan zo’n 300 ha bestaat uit periodiek ondergelopen grasland, wordt in deze voorjaarsmaanden door enorme aantallen  trekvogels bezocht. Aangezien de tellingen maandelijks plaatsvinden kunnen we nu ook zien dat het aantal soorten in het voorjaar sprongsgewijs toenemen. Eind februari werden er 59 soorten geteld, met mooie aantallen goudplevieren en putters. Een maand later waren dit 68 soorten, met bijna meer dan 250 pijlstaarten en honderden wintertalingen. De laatste telling liet een prachtig aantal van 78 verschillende vogelsoorten zien, met 322 getelde kemphanen. Als broedvogel komt deze nog maar sporadisch voor in Nederland (15-30 paren). Als trekvogel zien we de soort ook steeds minder in ons land en dat maakt het extra bijzonder om deze aantallen te zien.

De afgelopen maand werden meer dan 300 kemphanen geteld in de Oostvaardersplassen. Foto: Tjibbe Hunink

Dit zijn getallen waar ik als boswachter enorm blij van word. Vaak zijn deze vogels niet goed zichtbaar vanaf de randen van het gebied. Met een beetje goed weer kun je echter vanuit de Zeearend, de observatiehut in De Driehoek, wel een goede indruk krijgen van het rijke vogelleven dat zich vooral in de natte Waterlanden afspeelt. Een andere mogelijkheid is om een safari te boeken via het Buitencentrum. Deze biedt de mogelijkheid om relatief ongestoord dichter bij het moeras en De Waterlanden te komen. Dan wel een goede verrekijker en fototoestel meenemen.

Aanstaande zaterdag, 11 mei, vieren we in en om de Oostvaardersplassen de Wereld Trekvogeldag. Een dag vol met activiteiten rond het vogelleven in dit bijzondere gebied. Kom gezellig langs en leer alles over trekvogels. Lees hier meer informatie.

Vandaag is er ook een maandupdate over de Oostvaardersplassen op de website gezet. Lees daarin over het nieuws van de afgelopen maand.

Putter. Foto: Johannes Loupatty.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog