www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Update paarden naar Krammerse Slikken en Oostvaardersveld-Zuid

14 oktober 2019 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen
konikpaarden in wit-rusland

In de loop van deze week wordt er weer een aantal paarden vanuit de vangweide overgebracht naar andere gebieden.

Zoals we in een eerdere blog hebben aangegeven gaan er een of twee familiegroepen naar de Krammerse Slikken in Zuid-Holland, een circa 160 ha groot buitendijks natuurgebied ten zuiden van Oude-Tonge.

Daarnaast zal er een aantal paarden (één a twee harems) worden overgebracht naar het zuidelijke deel van het Oostvaardersveld. In dit deel van het Oostvaardersveld is de vegetatie sterk aan het verruigen en is de inzet van deze paarden, naast de al aanwezige paarden, nodig om de ecologische doelen beter te dienen. Door de begrazing ontstaat een gevarieerder gebied met kortere graslanden, ruigere delen en stukken waar struiken domineren.

De overige paarden zullen de komende maanden nog in de vangweide doorbrengen en verhuizen vervolgens naar het Trekweggebied. Dit gebied, tussen de A6 en de Trekweg wordt momenteel ingericht als foerageergebied voor kiekendieven. Op het moment dat de vegetatie voldoende ontwikkeld is om te kunnen dienen als begrazingsgebied voor de paarden zullen ze worden overgebracht naar dit gebied. De verwachting is dat dit komend voorjaar zal plaatsvinden.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog