www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Resultaten helikoptertellingen grote grazers najaar 2019

31 oktober 2019 Boswachters in Oostvaardersplassen

Eind oktober zijn de grote grazers in de Oostvaardersplassen geteld. Deze tellingen vanuit een helikopter vinden jaarlijks in het najaar plaats.

De afgelopen 9 jaar zijn er helikoptertellingen uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de trend van de aantalsontwikkelingen van de populaties grote grazers in de Oostvaardersplassen. Op basis van deze telling kan de jaarlijkse opgave voor het populatiebeheer vastgesteld worden.

Drie telmomenten

Tijdens drie telmomenten is zowel boven het moeras als boven het grazige deel van het natuurgebied gevlogen. Steeds op een minimale hoogte van 150 meter, om verstoring van vogels en de grazers tot een minimum te beperken. Natuurlijk is het in een gebied zo groot als de Oostvaardersplassen (5600 hectare) onmogelijk om een telling te houden die tot op het dier nauwkeurig is. Er wordt daarom rekening gehouden met een foutmarge.

Lees het hele bericht op onze site.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog