www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Bijzonder veel zeearenden in de Oostvaardersplassen

21 november 2019 Boswachter Mikal in Oostvaardersplassen

Als gevolg van de moerasreset zijn er nu meerdere jonge zeearenden aan het foerageren bij de Grote Plas. Foto: Rob Wennink

Zoals ik al eerder in één van mijn blogs schreef, zijn er de afgelopen periode grote aantallen zeearenden te zien in de Oostvaardersplassen. Meer dan in andere jaren. En dan ga je je afvragen wat hier een oorzaak van zou kunnen zijn.

De Werkgroep Zeearend Nederland deed hier de afgelopen tijd onderzoek naar. Eén van de oorzaken zou de moerasreset kunnen zijn die uitgevoerd wordt. Hierbij is het de bedoeling dat de komende jaren door een tijdelijke waterstandsverlaging nieuwe zones met rietmoeras kunnen ontstaan. Deze zones kunnen een impuls gaan geven aan moerasvogels als de bruine kiekendief, roerdomp, baardmannetje en allerlei andere soorten rietzangvogels. De moerasreset wordt gefaseerd uitgevoerd, zodat ongeveer de helft van het totale moerasgebied kan blijven functioneren als leefgebied voor vogels, meervleermuis, otter en bever.

Droge zomer

Door de droge zomer van 2019 zakte de waterstand sneller dan verwacht. Er ontstonden slikken waardoor een groot foerageergebied beschikbaar kwam voor grote groepen watervogels en steltlopers. Door de lagere waterstanden werden veel grote karpers een makkelijke prooi voor de roofvogels, waaronder een aantal zeearenden. Dit waren met name jonge en onvolwassen vogels die vaak in groepen opereren. Zowel de watervogels als de karpers trokken vanaf augustus wel 10 tot 12 zeearenden aan.

Foto’s

En dat leverde natuurlijk bijzondere momenten op! Veel natuurliefhebbers waren getuigen van de mooie capriolen die de vogels uithalen en van momenten dat zij een prooi vingen en opaten. Hieronder een greep uit de foto’s die ik de afgelopen weken langs zag komen.

Indrukwekkende foto van een opvliegende zeearend. (Foto: Danny Laponder)
Eén van de gezenderde zeearenden die gevolgd kan worden op de website van de Werkgroep Zeearend Nederland. (Foto Jan-Paul Jongejans)
Vanuit verschillende vogelkijkhutten in de Oostvaardersplassen zijn de zeearenden goed te zien. (Foto: Auke Zwaan)
Mooi plaatje met een beetje liefde 😉 (Foto: Wim Brink)
Zeearend met wintertaling (Foto: Marjan Adema)
Zeearend in vlucht (Foto: Casper Swiebel)
Bekijk hier de actuele locaties van de gezenderde zeearenden.
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog