www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Oostvaardersoevers krijgen groen licht

27 november 2019 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen
oostvaardersoevers

Het project Oostvaardersoevers kan verder. De bedoeling is, het Markermeer te verbinden met de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. De natuur in Nationaal Park Nieuw Land, waar deze drie gebieden een onderdeel van zijn, wordt zo versterkt. In november tekende minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, na afstemming met minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Startbeslissing van het project Oostvaardersoevers.

Het project is onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Daarin zijn ook andere projecten in het IJsselmeergebied opgenomen. De ‘Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk’ zet zich al jaren in voor een robuust en duurzaam IJsselmeergebied en ziet met deze investeringen de ambities van de partijen in deze coalitie, waaronder Staatsbosbeheer dichterbij komen.

In de Startbeslissing staat waarom de verbinding nuttig en noodzakelijk is. Hiermee is een akkoord gegeven om verder te onderzoeken hoe de verbinding gerealiseerd kan worden. Rijkswaterstaat en provincie Flevoland werken daarbij samen met Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap, waterschap Zuiderzeeland, gemeente Almere en gemeente Lelystad. Het project is opgenomen in de Agenda IJsselmeergebied 2050. De werkzaamheden zouden in 2025 kunnen beginnen.

Natuur en recreatie versterken

Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zijn drie bijzondere Natura 2000-gebieden in het hart van Nederland. Ze zijn van cruciaal belang voor grote aantallen vogels en vissen die hier permanent leven of er een tussenstop maken op hun trekroutes. De gebieden kunnen op dit moment niet goed van elkaar profiteren. Dit komt doordat uitwisseling van water en voedingsstoffen wordt tegengehouden door de Oostvaardersdijk. Hoe maak je een verbinding, waarbij tevens bewoners en bezoekers meer kunnen genieten van het gebied? Bekijk hier een uitgebreide impressie.

Uitdagingen vragen innovatieve oplossingen

Langs de Oostvaardersdijk tussen Almere en Lelystad wordt gekeken waar een verbinding mogelijk is. Daarbij moet rekening gehouden worden dat het Markermeer daar 3,5 tot 4,5 meter hoger ligt dan de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Ook is de dijk belangrijk voor de waterveiligheid van Flevoland en ligt de provinciale weg Almere-Lelystad op de dijk. Innovatieve oplossingen zijn dus nodig.

Informatieavonden

Er ligt nog geen uitgewerkte oplossing maar de partijen willen de komende tijd iedereen de mogelijkheid geven om met hen in gesprek te gaan over het project Oostvaardersoevers. Dat kan op twee informatieavonden:

  • dinsdag 10 december in het stadhuis Almere (Stadhuisplein)
  • donderdag 12 december in provinciehuis Flevoland in Lelystad (Visarenddreef 1)

Binnenlopen kan tussen 19.00 en 21.00 uur. U krijgt informatie over het project en de uitdagingen. En u wordt nadrukkelijk uitgenodigd in gesprek te gaan met de projectleden en uw ideeën, kansen of zienswijzen in te dienen. Meer informatie over het project Oostvaardersoevers staat op de website oostvaardersoevers.nl en op het boswachtersblog Oostvaardersplassen.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog