www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Update moerasreset

13 februari 2020 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Het is al enige tijd geleden dat we berichtten over de moerasreset. (zie boswachtersblogs van 12 oktober en 9 januari). Er wordt nog steeds hard gewerkt in en rond het moeras dus het is tijd voor een update. Op verschillende locaties vanaf de Oostvaardersdijk is dit werk goed zichtbaar.

Deze week is er gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe stuw nabij het vloeiveld. Met deze stuw kunnen we het waterpeil in het gebied beheren. Om de toevoer naar de stuw goed te laten functioneren is het nodig om te baggeren. De baggeraar is nu begonnen met het opspuiten van een bescherming tegen het afkalven van het Lepelaareiland, dit om de broedgelegenheid voor de lepelaars veilig te stellen. Het baggeren gaat nog circa 2 weken duren, en dan zijn alle baggerwerkzaamheden voor afvoergeul klaar en wordt het materieel afgevoerd.

Als het baggerwerk gereed is, gaan we in de Grote Plas zoveel mogelijk vis wegvangen. Komende weken kunt u dus vissers zien die met netten de vis wegvangen. Met name de karpers worden uitgezet in het Markermeer. Afgelopen zomer kon dat wegvangen nog niet beginnen vanwege de lage waterstand, het ontbreken van de visvangstput en het nog ontbreken van de voor het werk benodigde vergunningen.

Het vissen in de vangput start deze week

De reset van het moeras is een noodzakelijke ingreep voor het beheer van dit Natura 2000-gebied. Daarmee werken we toe naar een beter leefgebied voor moerasvogels.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog