www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Update nieuwe slenk in het Hollandse Hout

3 maart 2020 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Het is al weer een tijdje geleden dat we iets hebben geschreven over de Nieuwe Slenk in het Hollandse Hout. De ontwikkelingen hebben niet stil gestaan en als je het gebied ten zuiden van de Torenvalkweg bezoekt dan vallen de enorme bergen met zand meteen op. Het zesjarige project begon in 2016 en moet komende jaren een prachtige langgerekte waterpartij (slenk) door de bossen van het Hollandse Hout opleveren.

De aanleg van de slenk, moet de biodiversiteit versterken en de belevingsmogelijkheden van de natuur in de Hollandse Hout vergroten. De aanleg wordt gefinancierd met de verkoop van zand dat bij het uitgraven vrijkomt.

De aanleg van de slenk gaat de laatste fase in.

Nog zo’n twee jaar te gaan en dan moet de slenk klaar zijn.  Er is dan zo’n 600.000 kuub zand uitgegraven en is een waterpartij met een lengte van ruim 3 km aangelegd.  De eerste nieuwe plant- en diersoorten hebben het  gebied al ontdekt. Tijdens een try-out kano excursie afgelopen oktober in het kader van de eerste verjaardag van het Nationaal Park Nieuw Land, zijn de eerste ijsvogels gehoord en dodaarzen gezien. Ook zijn al de eerste sporen van otters in de verse klei langs de oevers van de slenk waargenomen. En dan nog niet te spreken over de planten die zich de afgelopen jaren  op de slikkige oevers hebben gevestigd. Van de pioniers die vooral in de  eerste twee jaar na aanleg ontkiemen (moerasandijvie e.d.) groeit er nu in de ondiepere delen volop lisdodde en riet. De diepere delen laten vooral glashelder water zien, waar de dodaarzen als zichtjagende watervogel, zich goed kan handhaven.

Veel watervogels hebben de nieuwe slenk in het Hollandse Hout al ontdekt. Ook zijn de eerste sporen van otters in de verse klei langs de oevers van de slenk waargenomen.

Volgens planning wordt er deze maand een start gemaakt met de aanleg van een aantal (delen van) nieuwe wandelpaden, waardoor een mooie rondgang langs de slenk en door het bosgebied gemaakt kan worden.  Om de verstoring van de vogels op de slenk zoveel mogelijk te voorkomen worden de wandelpaden iets verder van het water gelegd en kunt u, verborgen achter een kijkscherm genieten van het vogelleven op de ‘ijsbaan’, het meest oostelijke deel van de slenk.

Op onderstaand kaartje kunt u zien welke ontbrekende stukken wandelpad worden gerealiseerd. Daarnaast wordt de weg over de dam, die het eiland in het midden van de slenk verbindt met de vaste oevers, weggehaald.

In de loop van dit jaar worden de zandbulten weg gegraven en wordt het zand getransporteerd naar plekken in de omgeving waar het nodig is. Ook wordt er komend jaar gegraven aan het laatste stuk, het middendeel van de slenk. Vanuit de lucht krijgt u een mooie indruk van hoe de slenk er uit gaat zien.

Wat zou het mooi zijn als we in 2021  de machines uit kunnen zwaaien en de natuur verder haar werk kunnen laten doen. We nemen u tegen die tijd graag mee voor een wandel of kano-excursie door het gebied.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog