www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Mijlpaal Moerasreset Oostvaardersplassen

13 maart 2020 Boswachters in Oostvaardersplassen
Foto stuw oostvaardersplasen

De uitvoering van het Natura2000-beheerplan van de Oostvaardersplassen heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. In de kade rond het moerasgedeelte is een stuw gemaakt. Deze speelt een hoofdrol bij het uitvoeren van de ‘moerasreset’ en helpt bij het regelen van het toekomstige waterpeil. Dit alles is nodig ten behoeve van het leefgebied van de water- en moerasvogels waar het in de Oostvaardersplassen vooral om draait.

Gedeputeerde Michiel Rijsberman en gebiedsmanager Susan Bonekamp dichtten gister een stukje van het gat tussen de stuw en de kade zodat de stuw binnenkort kan gaan functioneren. Dat betekent dat via de stuw niet alleen water wordt afgevoerd, maar ook dat vis het droogvallende moeras kan verlaten via een speciale vismigratiebuis.

Foto dichten van de stuw
Gedeputeerde Mchiel Rijsberman en gebiedsmanager Susan Bonekamp dichten stukje van het gat tussen stuw en kade.

Moerasreset

In het westelijk deel van het moeras met de Grote Plas wordt de waterstand de komende jaren tijdelijk verlaagd. Er ontstaat een grotendeels drooggevallen slikvlakte met ondiepe poelen. Daardoor kan het riet zich weer gaan verjongen. Doel is het realiseren van zo’n 500 hectare nieuw rietmoeras. Jong riet is belangrijk als broed- en foerageergebied voor een groot aantal moerasvogels. In de loop van de tijd was er veel open water ontstaan in de Oostvaardersplassen. Daardoor heeft het riet zich niet kunnen verjongen.

Peilbeheer

Door de hoogte van het waterpeil met de stuw aan te passen kunnen wij het water van het moerasgedeelte gecontroleerd afvoeren. Uiteindelijk komt het in het Markermeer terecht. Nadat het westelijk deel van het moerasgebied grotendeels is droogvallen moet de plas weer vollopen met regenwater. Het gehele proces duurt ten minste 6 jaar. In deze tijd komt het jonge riet tot ontwikkeling. Daarna volgt een natuurlijker beheer van het waterpeil. We werken toe naar meer rietland en een beter leefgebied voor de moerasvogels.

In het project werkt Staatsbosbeheer samen met Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland. Bekijk voor meer informatie over de reset in deze animatie:

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog