www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Update verhuizing karpers Oostvaardersplassen naar de Markermeer

10 juli 2020 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Het overzetten van karpers van de Oostvaardersplassen naar het Markermeer, waar we in november 2019 mee begonnen zijn, vordert gestaag. Inmiddels is al 38 ton gevangen en overgezet. Reden voor de verhuizing is de stapsgewijze verlaging van het waterpeil gedurende de komende jaren, waardoor op termijn te weinig water overblijft voor het grote bestand aan karper.

De karpers die tot op heden zijn overgezet, hebben een gemiddeld gewicht van ongeveer 5 kilo en een lengte van zo’n 70 centimeter. Stuk voor stuk zijn het robuuste vissen die in prima conditie verkeren. De karpers worden gevangen met een zegen (groot ringnet) en in bakken met water naar het veel grotere, naastgelegen Markermeer getransporteerd. Daar hebben de vissen alle ruimte om door te groeien. Het vangen en overzetten gaat nog door tot medio 2021.

Voorafgaand onderzoek

Om te achterhalen of de karpers na de overzet wel in het Markermeer blijven, deed Sportvisserij Nederland van maart 2018 tot en met juni 2019 onderzoek naar het zwemgedrag van karpers in het Markermeer. Maar liefst 70 karpers kregen een zender en werden een jaar lang gevolgd. Hieruit bleek dat het merendeel van de vissen in het Markermeer bleef, waarmee de verhuizing door kon gaan.

Verlaging waterpeil voor natuurherstel

De verlaging van het waterpeil in de Oostvaarderplassen is nodig om het rietmoeras – dat door afkalving van de oevers de laatste jaren steeds kleiner werd – te laten herstellen. Juist dit moeras maakt de Oostvaardersplassen tot een aantrekkelijk broed- en foerageergebied voor grote aantallen moerasvogels. In totaal zal het waterpeil de komende jaren 80 centimeter zakken. Na deze periode van waterstandsverlaging zal het waterpeil weer stijgen als gevolg van neerslag. Waarna een dynamisch waterpeil wordt gevolgd.

Voor meer achtergrond informatie over de moerasreset in de Oostvaardersplassen kijk nog even naar het animatiefilmpje

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog