www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Vogelmonitoring Trekweggebied

26 november 2020 Boswachter Jody Bennink in Oostvaardersplassen

Komende weken monitoren onderzoekers trekvogels langs het Trekweggebied. Ze tellen het aantal vogels dat over de hoogspanningslijnen komt vliegen.

Radarauto

Tegen zonsondergang spreek ik met de onderzoekers van Bureau Waardenburg af. Bureau Waardenburg is ecologisch adviesbureau voor onderzoek en advies op het gebied van landschap, natuur en milieu. Vanaf zonsondergang tellen de onderzoekers twee uur lang hoeveel trekvogels overvliegen. Bij aankomst zie ik de onderzoekers Roland en Jacco alle apparatuur in gereedheid brengen. Een radar op een driepoot en de bus als kantoor met een computerscherm waarop alles wordt vastgelegd. Terwijl de mannen alles klaar zetten, noemt Roland al vele vogels op die langs komen vliegen. We hebben nog een beetje zicht en kunnen de koperwieken, lijsters, een aantal watersnippen en uiteraard ganzen goed horen.

Waarom dit onderzoek

Een vogelflap

Roland legt mij uit dat het voor TenneT (netwerkbeheerder van Nederland) een goede locatie is om onderzoek te doen naar een functionele methode om ‘draadslachtoffers’ tegen te gaan.

Momenteel hangen er de bekende ‘varkenskrullen’ aan de hoogspanningslijnen, die leiden de vogels af, zodat ze niet tegen de lijnen aan vliegen. Deze krullen worden in het voorjaar vervangen voor zogenaamde ‘vogelflappen’ wat meer effect zou moeten geven. Daarnaast kijken ze in het veld of er daadwerkelijk draadslachtoffers zijn.

Drukte in de lucht

Even na zessen, is de dag veranderd in de nacht en vertelt Jacco dat het vorige week een rustige avond was. Vanavond is het wel anders. De radar detecteert veel vogels. De mannen concluderen dat de vogeltrek aardig op gang is gekomen. Dit heeft weer alles te maken met het weer. Hoe minder wind en regen hoe meer vogels gaan trekken.

Dit is het radarbeeld waarop de vogels ‘als stipjes’ te zien zijn.

Op het scherm is de radar in vakken ingedeeld. Daaruit kan de onderzoeker afleiden hoe hoog de vogels vliegen en wordt dit genoteerd. De blauwe stipjes op het scherm zijn de vogels. Soms komen er ineens veel vogels het gebied in en dan is het even aanpoten om de registratie bij te houden. “3-7-midden, 1-3-links, 5-7-midden, 3-9 links, 4-1 links” zegt Jacco, waarop Roland alles in het systeem op de tablet noteert. Zo gaat dat twee uur lang door. Uiteindelijk ben ik de tel kwijt, maar worden er honderden geteld.

Roland vindt het fascinerend om de trekvogels zo in kaart te kunnen brengen. ‘Eigenlijk hebben we er geen besef van wat er in het donker daadwerkelijk gebeurt. Dankzij de radar wordt het inzichtelijk. Fantastisch toch?’

Regelmaat

Komende weken zijn de onderzoekers nog een aantal keren te vinden aan de Trekweg. Wanneer in het voorjaar de vogelflappen zijn opgehangen komen ze weer terug om verder onderzoek te doen en hopelijk te concluderen dat de vogelflappen een succes zijn.

Het onderzoek wordt in opdracht van ministerie Economische Zaken en Klimaat in samenspraak met TenneT gehouden.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog