www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Onderzoek naar woelende vissen

2 april 2021 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Onderzoek in waadpak

Momenteel wordt er in de Oostvaardersplassen een onderzoek uitgevoerd door het Nederlands instituut voor ecologie (NIOO-KNAW) naar de effecten van bodem woelende vissen op de waterkwaliteit. Shèraga van Wetten (student van de UvA) en Kerstin Bouma (Promovenda bij het NIOO-KNAW) waren vorig week druk bezig met het ‘opbouwen’ van een proefopstelling in het oostelijk deel van het moeras.

 

Bodemwoelende vissen

Bodem woelende vissen omvatten soorten zoals brasem en karpers die de bodem omwoelen op zoek naar voedsel. Tijdens deze omwoeling komen er veel sedimentdeeltjes los die vervolgens in het water terechtkomen waardoor dit troebel wordt. Door troebel water kan minder licht doordringen tot de bodem en zo kunnen minder planten zich vestigen en hebben bijvoorbeeld ook kleine waterdiertjes moeite met voedsel verzamelen. Naast deze bodem woelende vissen kan ook wind een groot effect hebben op de troebelheid van het water wanneer dit erg ondiep is zoals het geval is in de Oostvaardersplassen.

De proefopstelling in het water

Tijdens dit onderzoek wordt er door middel van het ‘buitensluiten’ van karpers en het wegvangen van wind in bepaalde stukken gekeken of de helderheid van het water verbetert, of er meer planten opkomen en of er meer waterdiertjes te vinden zijn.  Misschien hebben jullie de vierkante opstellingen wel al gezien op hun locatie naast de Oostvaardersdijk. Hier staan 5 rijen met elk 4 opstellingen (foto 1).

Foto 1. De opstelling in het veld. Je ziet hier 3 rijen naast elkaar, waarvan de twee die een doek erom heen hebben om de wind buiten te houden het beste zichtbaar zijn. Er tussen staat echter ook de controle opstelling.

Elke opstelling heeft zo zijn eigen doel en sluit bijvoorbeeld karpers buiten door middel van gaas of sluit de wind buiten door middel van een doek dat om het gaas heen is gespannen (Foto 2).

Foto 2. Hier zie je 1 van de rijen staan. De eerste 4 bamboestokken geven de controle opstelling aan, de tweede is de opstelling met gaas en doek om zowel karpers als wind buiten te houden, de derde in de rij is ook met gaas en doek maar deze is open aan de wind luwe kant om zo karpers wel de kans te geven erin te komen en de laatste is de opstelling met alleen maar gaas zodat karpers er niet in kunnen maar wind er wel een effect op heeft.

Daarnaast staan er nog 4 losse bamboestokken in het water die een vierkant vormen, dit wordt als controle gebruikt en geeft de onderzoekers de mogelijkheid om een vergelijking te maken tussen de opstellingen.

De opstelling zal voor in ieder geval 2 maanden staan. In deze periode zullen er aan het begin en aan het eind metingen worden gedaan om zo de situatie te vergelijken tussen de verschillende opstellingen.

Dit onderzoek wordt gedaan in het kader van het  Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) en maakt onderdeel uit van de onderzoeksagenda voor het Nationaal Park Nieuw Land. Door middel van  dit onderzoek krijgen we meer inzicht in de werking van het ecosysteem van gebied. Via het blog houden we je graag op de hoogte.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog