www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Ode aan het Landschap

11 mei 2021 Boswachter Jody in Oostvaardersplassen

Het Nederlandse landschap wordt dit jaar extra in de schijnwerpers gezet. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer en het Nationale Parken Bureau bedachten samen de app ‘Meesterwerk Nederlands Landschap’, die 11 mei wordt gelanceerd. De app is één van de projecten van themajaar ‘Ode aan het Landschap’ van het NTBC. Tegelijkertijd is er door Staatsbosbeheer voor wandelaars een audiotour door het Oostvaardersveld gemaakt. Vandaag is ook voor het Kotterbos een audiotour gereedgekomen.

Themajaar

Met het thema ‘Ode aan het landschap’ wordt het heden, verleden en vooral de toekomst van het landschap in de spotlights gezet. Deze begrippen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en houden ons als mens bezig in het leven. Het landschap is continu in beweging door klimaatverandering, een stijgende zeespiegel en het ingrijpen van de mens. Voor de mens liggen er de uitdagingen om in het landschap te kunnen blijven leven. Mooie onderwerpen om eens bij stil te staan. Daarom worden allerlei activiteiten georganiseerd zoals twee nieuwe  audiotours in het Oostvaardersplassengebied.

Audiotour Oostvaardersveld 

                “Water en weidse graslanden, bos en ruigte, mosterdzaad en meidoorn, baardman en buizerd: Welkom in de wondere wereld van de Oostvaardersplassen!” Zo start de audiotour die is ingesproken door mijn collega’s, die er graag over vertellen. Ze nemen je mee tijdens een wandeling door het Oostvaardersveld waarin ze het hebben over de geschiedenis van het gebied, maar ook vertellen ze over het leefgebied van bijzondere vogelsoorten zoals de roerdomp en de waterral en over rietkragen, slikkige oevers en kleine eilandjes.

Loop van punt naar punt om de audiotour te beluisteren die de wandeling zo compleet maakt. De audiotour is te vinden op izi.travel onder de titel ‘Nationaal Park Nieuw Land: de wondere wereld van de Oostvaardersplassen.’

Audiotour Kotterbos

Een vlotte samenwerking tussen Stad & Natuur en Staatsbosbeheer heeft vandaag ook geresulteerd in een tweede audiotour die de bezoeker aan het poortgebied Oostvaardersplassen Almere vanuit het Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders begeleid door het Kotterbos. De audiotour leert je van alles over de landschappen die je onderweg tegenkomt.  Van het relatief jonge polderbos en de vogelrijke natuur tot de poelen en de natuurboulevard met zijn bijzondere begroeiing. Op verschillende plekken wordt u uitgenodigd om even stil te staan bij alles wat u ziet en hoort.  De audiotour door het Kotterbos is te vinden via izi.travel onder de naam Oostvaardersplassen Almere: Ode aan het Landschap

Officiële aftrap

Vanaf de officiële aftrap op 11 mei van Ode aan het Landschap worden activiteiten online gezet. Houd de site van Nationaal Park Nieuw Land  in de gaten voor de georganiseerde activiteiten rondom de Oostvaardersplassen.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog