www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Het bijvoeren van de heckrunderen wordt afgebouwd         

1 juni 2021 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

De brandganzen, die in de winterperiode in de Oostvaardersplassen verblijven, zijn de afgelopen weken teruggekeerd naar hun broedgebieden in het noorden van Scandinavië en Nova Zembla. De graslengte neemt nu snel toe en de heckrunderen verkiezen het verse, eiwitrijke gras boven het hooi dat we aanbieden.

Brandganzen op weg naar het noorden

Het beeld van grote aantallen brandganzen in het grazige deel van de Oostvaardersplassen heeft nu plaatsgemaakt voor een groene grasvlakte met daarop grazende runderen, konikpaarden en edelherten. Op verschillende plekken zien we kleine groepjes grauwe ganzen met een trits aan pulletjes (jonge ganzen) en in de Waterlanden zien we nog veel slobeenden en bergeenden.

De heckrunderen maken nu nauwelijks meer gebruik van het aangeboden hooi. Tijdens het laatste bezoek van de dierenarts en onze kuddebeheerder is geconstateerd dat de conditie van de runderen weer verder gestegen is en dat  de dieren er goed uitzien.

Omdat er nu voldoende gras in het gebied aanwezig is, hebben we dan ook besloten om het bijvoeren van de runderen af te bouwen en de komende tijd de voerplekken op te ruimen. Daarmee komt weer een einde aan de periode van bijvoeren. De runderen zijn goed de winter doorgekomen en er zijn geen dieren uitgevallen als gevolg van voedseltekort. Voor ons als beheerteam is het fijn om te constateren dat de dieren het goed maken en weer van het verse gras gebruik maken.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog