www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Mei update Nationaal Park Nieuw Land 2021 soorten jaar.

2 juni 2021 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

foto: Corne Koopmans

Wat verloopt dit jaar ontzettend snel. Een natte meimaand maakt met een paar zonnige dagen een knip in de tijd en wat is het dan in één keer ongelofelijk groen in de natuurgebieden van het Nationaal Park. Tijd om weer even terug te blikken op afgelopen maand en aandacht te vragen voor wat bijzondere waarnemingen.

1600 soorten

Vijf maanden verder sinds het begin van de registraties van soorten in het Nationaal Park Nieuw Land staat de teller op bijna 1600. 78% van het aantal dat we dit jaar minimaal hopen te kunnen vinden in de gebieden Lepelaarplassen, Marker Wadden en de Oostvaardersplassen. We zijn dus goed op weg.
Niet zozeer de aantallen zijn indrukwekkend als wel de enorme verscheidenheid aan soorten die vaak met foto’s via de Bioblitzpagina op waarneming.nl worden getoond. Gaaf is het ook om te zien dat er zo veel mensen actief zijn met het in kaart brengen van de biodiversiteit in de gebieden en hun waarneming ook willen delen. Daaruit spreekt fascinatie voor alles wat leeft, van minuscule kevertjes en kleurrijke torren tot de meer algemene boterbloemen en  fluitenkruid.

245 planten

 

foto: Noortje Buddingh, brede ereprijs op de Marker Wadden

Nu het voorjaar het uit haar voegen barst, gaat het ook snel met nieuwe waarnemingen. Vooral bloeiende planten zijn nu makkelijker te onderscheiden in de overwegend groene vegetatie. In mei zijn er 61 soorten aan de lijst van 245 planten toegevoegd. Het begon op 1 mei met zeldzame soorten als rond wintergroen en grote keverorchis en eindigde deze maand met de zeldzame brede ereprijs die door Noortje Buddingh op de Marker Wadden werd gevonden. Je kunt nu elke dag langs hetzelfde wandelpad nieuwe bloeiende soorten tegenkomen. Als je niet weet wat je tegen komt en vind je het leuk om je plantenkennis uit te breiden gebruik dan de Obsidentify app op je smartphone. Binnen een mum van tijd weet je wat je ziet en heb je alle informatie over de plant beschikbaar.

 

220 vogels

foto: Rick van der Starre, kleine klapekster

Vogels, nog altijd de meest populaire soortengroep bij waarnemers (met 37.458 waarnemingen), staan met 220 soorten na planten op de tweede plaats in aantallen. Afgelopen maand werden een paar prachtige soorten aan het lijstje toegevoegd.

foto: M.Levie, zwarte ooievaar

Bij het Jan van de Boschpad in Almere zag M.Levie een zwarte ooievaar overvliegen en op 14 mei zorgde de aanwezigheid van een zeer zeldzame kleine klapekster voor een kleine explosie van 73 registraties. Geeft ook maar even aan hoe bijzonder deze waarneming is. Mei was ook de maand van de overvliegende flamingo en de terugkeer van de wielewaal. Deze is nu overal in het Hollandse Hout en in het Kotterbos te horen. De meeste vogels zijn nu teruggekeerd in hun broedgebieden en de brandganzen hebben de Oostvaardersplassen inmiddels verlaten om in het hoge noorden aan hun nageslacht te gaan werken.

169 kevers

foto: Marion Tieman, schaakbordlieveheersbeestje

Mei kun je met reden de kevermaand noemen. 56 nieuwe kevers geregistreerd op een totaal van 169. Maakt nog meer weer duidelijk dat er zoveel meer leven is dan we op het eerste gezicht kunnen zien. Wat een prachtige namen en vooral soms onvoorstelbaar mooie kleuren. Wat mij betreft mogen ze echt veel meer aandacht krijgen.
Neem nou het schaakbordlieveheersbeestje (ja, er zijn talloze soorten lieveheersbeestjes) of het zwart soldaatje. Je even op ooghoogte begeven van een rietkraag of een nog niet gemaaid graslandje en je komt van alles tegen.

30 zoogdieren

Foto: Tjibbe Hunink, detectiefoto van meervleermuis

Voor de zoogdieren staat de teller nu op 30, waarvan er in mei ‘slechts’ 2 soorten aan de lijst zijn toegevoegd: De bunzing en de steenmarter. In de afgelopen maanden zijn er vijf vleermuissoorten gehoord:  De watervleermuis, de rosse vleermuis, de ruige dwergvleermuis, de gewone dwergvleermuis en de meervleermuis. Collega Tjibbe Hunink heeft daar voor nachtelijke uren opgeofferd en registreerde deze dieren met een batdetector om 3:00 uur in de ochtend. De laatste twee vleermuizen werden ook op de Marker Wadden geregistreerd door Petra Manche.

 

15 dagvlinders

En dan nog even iets over de 15 dagvlinders die er tot nog toe geteld zijn. Het is altijd een feest om de eerste vlinders te zien vliegen. Het begon dit jaar met de citroenvlinders en de dagpauwogen in februari. Geen idee wat ze met die kou te zoeken hadden. Pas de laatste weken zien we ze weer overal om ons heen. Atalanta’s, oranjetipjes, hooibeestjes, distelvlinders (ja, ook op de Marker Wadden), mijn favoriet; het icarusblauwtje en de kleine vuurvlinder op het wilgeneiland in Almere.

 

Nachtvlinders

Bij de volgende update hoop ik jullie mee te nemen in de wondere wereld van de nachtvlinders (stiekem ook een hele grote groep van soorten). Met het warme weer worden op verschillende plekken witte lakens,  als spoken in de nacht, opgehangen en dan wordt het echt soorten tellen. Maar daarover dus een volgende keer.

Helaas hebben de coronamaatregelen nog roet in eten gegooid voor de ‘de 1000 soortendag’ op de Markerwadden die op 12 juni was gepland. Een aantal soortgroepenexperts was uitgenodigd om de nieuwe eilanden te bezoeken en daar hun specialisme te kunnen botvieren. Net als vorig jaar kon deze dus helaas niet door gaan en moeten we het voor wat betreft soortenregistraties hebben van bezoekers, de beheerders en af en toe een specialist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog