www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Een rijk onderwaterleven in Nationaal Park Nieuw Land

2 november 2021 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Winde foto: Marieke Stam

Het Nationaal Park (28.000 ha groot) bestaat voor ongeveer de helft uit water en (Markermeer, en de natte delen van de Markerwadden, Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen) Het is dan eigenlijk wonderlijk dat we niet veel meer aandacht besteden aan het leven onder het wateroppervlak. Vandaar even dus nu een blog over een bijzondere soortgroep. Dit jaar zijn inmiddels 27 verschillende vissoorten in het Nationaal Park Nieuw Land geregistreerd. 

 

Giebel? Ja, giebel!

Giebel

Vorige week zijn de voorbereidende werkzaamheden voor een vispassage in de Kitstocht afgerond. Hiervoor was het nodig om een deel van de tocht droog te leggen (het water kan via een bypass naar de Lage Vaart afstromen).  De aanwezige vissen werden uitgevangen en overgebracht naar de andere kant van de dam. Naast vele kilo’s driedoornige stekelbaarzen, tientallen baarzen, marmergrondels en snoekbaarzen werden ook twee meervallen en 31 giebels aangetroffen. Giebels? Ja, giebels. Wikipedia laat weten dat de giebel een uit China afkomstige ‘witte goudvis’ is. Een karperachtige die net als de karper een echte bodemwoeler is, op zoek naar insecten en plantaardig materiaal. De giebel doet het goed in troebel water waar hij als ‘grondelaar’ zelf aan bijdraagt.

Monster in spé

De twee meervallen

En dan de meerval. Het betreft hier twee kleine exemplaren van de vissoort die wel een lengte van 2 meter kan bereiken. Volwassen exemplaren jagen in troebel water op karper en brasem, maar nemen ook genoegen met een meerkoet. Nu nog vriendelijk ogend, monsters in spé.

Driedoornige stekelbaars en meer

Driedoornige stekelbaarzen foto: Nico Reinders

Dan nog een paar vissen die beslist genoemd moeten worden. Allereerst de driedoornige stekelbaars. De vispassage is voornamelijk bedoeld voor deze vis. Met de vispassage kunnen stekelbaarzen vanuit de Lage Vaart stroomopwaarts de Waterlanden in het kerngebied van de Oostvaardersplassen bereiken. Tijdens de paaitijd wil het visje, dat vaak niet ouder wordt dan 2 jaar, bovenstrooms voor het nageslacht zorgen. Het mannetje krijgt in het broedseizoen een prachtige rode buik en blauwgroene ogen en verleidt het vrouwtje om in zijn zelfgebouwde onderwaternest eitjes af te zetten. Met een beetje fantasie kun je er een soort ‘bronsttijd onder water’ in herkennen. Andere mannetjes worden fanatiek uit het territorium verjaagd, waarop een uitgebreid baltsspel tussen man en vrouw plaats vindt.

Collega Tjibbe Hunink legde de vis met de bijzondere naam ‘vetje’ vast. Een piepklein karpertje van zo’n 6 tot 8 centimeter.

Vetje foto: Tjibbe Hunink

Een wonderlijke manier om een kleine modderkruiper vast te leggen is door de visetende fuut in de gaten te houden. De modderkruiper had zich in dit geval niet diep genoeg in de modder ingegraven.

Kleine modderkruiper in de snavel van een fuut foto: Jan Paul Jongejans

Een kijkglas onderwater

Een aantal vissenfoto’s zijn genomen op de Marker Wadden. Kijkend door een onderwaterscherm bij de Vogelkijkhut Duikeend  komen verschillende vissen langs. Een prima manier om de diertjes op je gemak op naam te kunnen.

Pos foto: Victor Eggenhuizen
Snoekbaars  foto: Jack Windig
Baars foto: Petra Ket

Het lijstje met vissen bekijkende kan ik alleen maar concluderen dat er nog zo veel te ontdekken valt in de natuur.

De doorgaans niet zichtbare onderwaterwereld is zo rijk aan leven. Tijd voor onderwaterexcursie onder de veelzeggende titel ‘Beleef de stekelbaarsbronst’?

Wil je je eigen viskennis vergroten? Kijk dan op de website van Sportvisserij Nederland

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog