www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Resultaten helikoptertellingen grote grazers Oostvaardersplassen

11 november 2021 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Op 28 en 29 oktober 2021 zijn de grote grazers in de Oostvaardersplassen geteld. De afgelopen 11 jaar zijn er helikoptertellingen uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de trends en aantallen grote grazers in het gebied. Op basis van deze telling wordt de opgave voor het populatiebeheer voor de periode 2021-2022 vastgesteld.

Tijdens de twee telmomenten is zowel boven het moeras als boven het grazige deel van het natuurgebied gevlogen (het gebruikelijke derde telmoment is komen te vervallen door een combinatie van slecht weer in de eerste week en met de maatregelen rond vogelgriep in Zuidelijk Flevoland sinds 1 november). In een gebied zo groot als de Oostvaardersplassen (5600 hectare) is het onmogelijk om een telling te houden die tot op het dier nauwkeurig is. Er wordt daarom rekening gehouden met een marge. Tegelijk met de helikoptertelling is er een grondtelling uitgevoerd in de voor edelherten toegankelijke bosgebieden. Dit omdat vanuit de lucht de edelherten in het bos niet zichtbaar zijn.

Aantallen

De getelde aantallen zijn het gemiddelde van de twee tellingen en afgerond.

De tellingen van oktober 2021:

  • edelherten: 1900
  • konikpaarden: 280
  • heckrunderen: 380

Tijdens de tellingen van oktober 2020 waren dit:

  • edelherten: 2400
  • konikpaarden: 420 (exclusief 120 paarden in de vangweide)
  • heckrunderen: 340

  

Vermindering van de grote grazers

Om de gewenste doelstand van 300 paarden, 500 edelherten en 300 heckrunderen te behalen worden paarden, herten en heckrunderen uit het gebied gehaald. [Zie Managementplan Oostvaardersplassen]

Edelherten
De bronstperiode voor de edelherten is nu voorbij en de vermindering van het aantal edelherten kan worden hervat. Met de resultaten van de telling betekent dit dat ca. 1400 dieren moeten worden geschoten om het streefaantal van 500 dieren te bereiken. Staatsbosbeheer verwacht niet dat het streefaantal in de komende winterperiode al bereikt zal worden. Het afschot is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Immers, bij lagere temperaturen zijn de dieren dichter te benaderen wat nodig is voor het afschot. Het afschot mag plaatsvinden in de periode na de bronst tot de start van het broedseizoen, half maart. Het vlees van de herten komt zoveel mogelijk beschikbaar voor consumptie. Wildgroothandel Van Meel brengt het vlees van de edelherten uit de Oostvaardersplassen op de markt. Het vlees gaat naar restaurants en poeliers, maar is ook te koop voor particulieren via Grutto.com. Een klein deel van de edelherten blijft in het gebied achter als voedsel voor o.a. vossen en raven.

Heckrunderen
Ook wordt er de komende periode gestart met het terugbrengen van het aantal heckrunderen met circa 80 dieren.

Konikpaarden
De doelstand van het aantal konikpaarden is in de afgelopen periode bereikt. De laatste groep van de 120 dieren die in de vangweide stonden zijn vorige week naar het slachthuis gebracht.

Vogelgriep

Recent is in Zeewolde in een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Daardoor ligt natuurgebied de Oostvaardersplassen in een bewakingszone. Dit is een zone van 10 km om het bedrijf, waar extra regels gelden om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Populatiebeheer mag daarom alleen plaatsvinden als watervogels daarbij niet worden verstoord. Staatsbosbeheer zal geen handelingen of werkzaamheden uitvoeren die mogelijk verstorend kunnen zijn voor watervogels. Het afschot van edelherten gaat binnenkort van start.  Uit eerdere monitoring tijdens de uitvoering van het beheer blijkt dat afschot geen verstorend effect heeft op watervogels. We zullen de effecten van het populatiebeheer op de watervogels zorgvuldig blijven monitoren.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog