www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

De cetti’s zanger

16 november 2021 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

cetti's zangers foto: Jasper Glim

In de maandelijkse vogeltellingen die Henk Hupkes en Jos Scholten uitvoeren in het ‘grazige' deel van de Oostvaardersplasssen’ gaat het vaak om enorme aantallen steltlopers, eenden, ganzen en een stuk of wat zeearenden. Een klein vogeltje, dat de laatste jaren ook standaard op de lijst voorkomt, maar vanwege zijn kleinheid en onzichtbaarheid aan de aandacht ontsnapt is de cetti’s zanger. Daarom in deze blog even speciaal aandacht voor dit bijzondere klimaatvluchtelingetje. 

Kleine, onzichtbare lawaaimaker. Dit jaar bijna 3000 keer waargenomen in Nieuw Land en slechts een klein aantal foto’s.

Voor het beetje geoefende oor is hij onmiskenbaar aanwezig in de Oostvaardersplassen. Ook in de winter klinkt het zo kenmerkende, knoeperluide  “(ti) CET-ti CET-ti, CET-ti” in de struiken langs de paden in de Driehoek en bij het Buitencentrum. Je krijgt hem bijna nooit te zien, ook al ben je vlak bij, maar horen doe je hem dus te beter.

Henk Hupkes (In een eerdere blog hebben we zijn monitoringswerk al beschreven) had in zijn laatste verslag een aantal wetenswaardigheden over Cetti’s zanger opgenomen:

Cetti’s zanger foto: Alie de Vries

Het zangvogeltje  is een relatieve nieuwkomer in Nederland, waarvan het eerste broedpaar in 1973 werd vastgesteld. Tegen strenge winters (1979 en 1985) bleek de cetti’s zanger niet goed opgewassen. Een gestage groei in aantallen werd bruut afgebroken door koude perioden die tot in Zuid-Europa doordrongen. Na 2005 was de opmars vanuit het zuiden niet meer te stuiten. Binnen enkele jaren verdedigden honderden cetti’s zangers een territorium.

De zachte winters na 2010 zorgden voor een ware explosie in aantallen. De Biesbosch werd een ‘hotspot’ en vandaar breidde en breidt de soort zich steeds verder uit in noordelijke richting.

De cetti’s zanger in de Oostvaardersplassen

In 2008 werd de eerste cetti’s zanger waargenomen door Inge Hagens in de buurt van vogelkijkhut De Zilverreiger. Inmiddels is de soort niet meer weg te denken in de Oostvaardersplassen. Afgelopen jaar had ik het geluk om samen met Nico Beemster mee te mogen op zijn broedvogelmonitoringsronde door het ondoordringbare moeras.

Een eindeloze tocht per kano omgeven door riet, wilgen en vooral veel vogelgeluiden. Bij een ‘slenk’ die parallel aan de Oostvaardersdijk loopt hadden we vrije vaart tussen dikke rietkragen en viel vooral het oorverdovend ‘’gechak’ van de cetti’s zanger op. Na deze tocht heeft Nico dit deel dan ook omgedoopt tot het ‘Cetti’s zanger kanaal’.

Het lijkt er op dat de soort baat heeft bij de klimaatveranderingen en zijn opmars vanuit Zuid-Europa onvervaard voortzet.

Waarnemingen in ‘de Driehoek’

In 2018 is voor het eerst een cetti’s zanger in de Driehoek waargenomen.

De toename van de soort in de Driehoek hangt mede samen met de landelijke trend. Daarnaast heeft de cetti’s zanger waarschijnlijk geprofiteerd van de bomen en vooral veel struiken die in de Driehoek zijn aangeplant en het leefgebied aantrekkelijker heeft gemaakt voor veel zangvogels.

Meer weten over de Cetti’s zanger?

Klik hier.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog