www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Poortgebied Oostvaardersplassen Lelystad krijgt meer afwisseling

20 december 2021 Boswachters in Oostvaardersplassen

Op dit moment vinden er in het gebied tussen de Buizerdweg en de spoorlijn Lelystad – Almere in het Hollandse Hout boswerkzaamheden plaats. Staatsbosbeheer voert reguliere dunningen uit in loofboomvakken met o.a. eik, er worden zieke essen geruimd die getroffen zijn door essentaksterfte en er worden populieren gekapt die qua vitaliteit niet meer lang mee gaan. Het hout dat vrijkomt gaat naar de houtverwerkende industrie. Takken en toppen zijn een reststroom die ook wordt benut. Ze worden versnipperd voor groene energie. Het is gebruikelijk om na de kap van grote groepen bomen een nieuwe generatie van verschillende boomsoorten aan te planten. Dat gebeurt hier niet overal. Een aantal plekken waar bomen verdwijnen liggen namelijk in het tracé  van een nieuw te graven waterpartij (een slenk) rond de huidige Torenvalktocht.

Doel daarvan is de biodiversiteit in het bos te vergroten en het landschap in het poortgebied Oostvaardersplassen Lelystad, onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land, afwisselender te maken. Ook wordt het zo bijvoorbeeld mogelijk om over water het Buitencentrum Oostvaardersplassen met kano’s te bereiken. Daarmee wordt het aantrekkelijker voor mens en natuur. Staatsbosbeheer heeft hier in het zuidoostelijke deel van het Hollandse Hout ten zuiden van de Torenvalkweg goede ervaringen mee. De aanleg van de slenk kan pas starten als alle benodigde vergunningen binnen zijn en ook de resterende bomen in het tracé zijn verwijderd.

Blessen

Om aan te geven welke bomen moeten blijven staan en welke weg moeten worden stippen in verschillende kleuren op de bomen gezet, het ‘blessen’. De mooie, rechte bomen die kwalitatief het beste zijn en regelmatig over het oppervlak zijn verdeeld krijgen een blauwe stip. Dat betekent dat ze nog vele tientallen jaren blijven staan en uiteindelijk het toekomstige bos vormen (toekomstbomen). Gaandeweg halen we hun concurrenten weg zodat de toekomstbomen steeds meer ruimte krijgen om groot en dik te worden. De concurrenten die er nu uit gaan krijgen een oranje stip. Tenslotte zijn er ook nog bomen met een groene stip. Deze bomen moeten net als toekomstbomen blijven staan, maar om een heel andere reden: ze worden bewoond door spechten en andere vogels die hun nest in de boomstam hebben gemaakt.

Compensatie

Bos kan niet zomaar worden verwijderd. De volledige oppervlakte van het tracé wordt daarom gecompenseerd in het kerngebied van de Oostvaardersplassen. Een klein deel van het bos-weide landschap, dat beplant is met bomen en struiken zal hiervoor worden gebruikt.

Poortgebied

Nationaal Park Nieuw Land krijgt een aantal poortgebieden. Het Hollandse Hout is zo’n poortgebied. Hier krijgt de bezoeker alvast een voorproefje van wat er in het nationaal park te beleven is en zijn er extra mogelijkheden ook in het poortgebied zelf te recreëren en de natuur te beleven. Tijdens de informatiemarkt op 9 oktober kon u kennismaken met de plannen voor het poortgebied en met de partijen die daar samen aan werken, waaronder Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer.

Slenk

Zolang kapwerkzaamheden en later de graafwerkzaamheden voor de slenk gaande zijn er machines en vrachtwagens in het bos aanwezig. Dit is tijdelijk. Het is voor veel mensen vervolgens verrassend om te zien hoe snel de natuur het in de slenk weer overneemt. Er ontstaat een natuurlijke oeverbegroeiing en dieren zoals libellen, de dodaars en de ijsvogel ontdekken hun nieuwe leefgebied in no-time. Zie het blog hierover. Wilt u een mooie indruk van de toekomstige slenk krijgen vanuit vogelperspectief, bekijk dan het filmpje over de bestaande slenk.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog