www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Gastblog: Onderzoek naar voedselkringlopen in de Oostvaardersplassen

23 juni 2022 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Emma Polman in het kerngebied van de Oostvaardersplassen

Ik ben Emma Polman, sinds mei promovenda bij de Universiteit van Amsterdam, en de komende vier jaar ga ik in samenwerking met Staatsbosbeheer onderzoek doen naar de energie- en nutriënten stromen in het grazige deel van de Oostvaardersplassen. Belangrijke onderdelen hierin zijn bodem, waterpeildynamiek, bodemorganismen, vegetatie en begrazing door grote grazers en ganzen. Momenteel ben ik bezig met het opzetten van mijn onderzoek, waar ik hier graag wat meer over vertel.

Grazers zorgen er voor dat de stromen van koolstof en voedingsstoffen sneller verlopen, doordat hun uitwerpselen sneller afbreken dan dode planten. Koolstof en voedingsstoffen komen zo sneller weer in de bodem terecht en kunnen ook weer sneller worden opgenomen door planten.

Om de effecten van waterpeildynamiek, vegetatie en begrazing op de energie- en nutriëntenstromen te meten zullen op 5 locaties op de droge graslanden en 5 locaties op de natte graslanden metingen in het veld worden verricht. De komende vier jaar gaan we jaarlijks metingen doen om te volgen hoe de bodem en vegetatie veranderen. Deze metingen doen we in gebiedjes met en zonder grazers, zodat we de situatie met en zonder grazers kunnen vergelijken.

Naast deze metingen bestaat het onderzoek uit meer onderdelen, zoals het in kaart brengen van de bodem- en vegetatie-eigenschappen in het hele graslandgebied en onderzoek naar de samenstelling van de uitwerpselen van ganzen. Een deel hiervan zal samen met masterstudenten worden uitgevoerd.

Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om op basis van alle verzamelde data een model te maken van voedingsstoffenkringloop in het graslandgebied. Een uitdagende taak waar ik de komende vier jaar aan ga werken en  graag weer een keer op terugkom in dit blog.

Het onderzoek van Emma maakt onderdeel uit van de onderzoeksagenda voor de Oostvaardersplassen. Eerder dit jaar hebben we hierover een blog geschreven. Hieronder twee linkjes naar eerdere blogs. Eén over de onderzoeksagenda en een blog over het onderzoek naar ‘woelende vissen’ in het moerasdeel van de Oostvaardersplassen. 

Onderzoeksagenda en Kennis-management Nationaal Park Nieuw Land

Onderzoek naar woelende vissen

Gestopt met bijvoeren heckrunderen

Dan ook nog een bericht van de boswachter. De introductie van dit onderzoek over voedselkringlopen is een mooi bruggetje voor ons om mee te delen dat we zijn gestopt met het bijvoeren van de heckrunderen. Op 12 mei zijn wij gestart met het bijvoeren van de heckrunderen. Dat was toen nodig doordat de groei van de vegetatie achterbleef, vanwege de aanwezigheid en daardoor hoge graasdruk van grote groepen ganzen en de aanhoudende droogte. Al snel werd de situatie in het terrein voor de runderen beter. Binnen enkele weken is er genoeg water gevallen om de groei van de vegetatie een impuls te geven, en zagen we de brandganzen vertrekken naar hun broedgebieden in het Arctische gebied. De heckrunderen verkiezen het eiwitrijke verse gras boven het hooi dat we aanboden. We zagen een toename van de gemiddelde conditiescore, waardoor we na eind mei niet meer bij hebben hoeven voeren.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog