www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Een boslokaal. Over een lesdag in de natuur.

9 december 2022 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Afgelopen woensdag en aanstaande woensdag (respectievelijk 7 en 15 december) mochten en mogen ze naar buiten!
24 leerlingen van de opleiding Bos- en Natuurbeheer Yuverta uit Velp volgen praktijklessen Bosverzorging in het Hollandse Hout bij Lelystad.

Woensdag ontving collega en voormalig docent Erik de Vries 24 studenten in het bos. In het kader van hun opleiding Bos- en Natuurbeheer volgen ze een module Bosverzorging. En waar kan je dat beter onder de knie krijgen dan in het bos zelf.

Die bomen groeien toch vanzelf in het bos. Waarom zou je dan verzorgen?

Het Hollandse Hout is een ‘multifunctioneel bos’. Een bos waarin houtproductie, natuurwaarden en recreatieve aantrekkelijkheid hand in hand gaan. Bij het verzorgen van het bos kijk je altijd naar de doelstellingen en neem je als beheerder beslissingen voor de toekomst van het bos. Soms is het voor de houtproductie nodig om bij zogenaamde kwaliteitsbomen regelmatig een concurrent weg te halen, zodat deze zich goed verder kunnen ontwikkelen. Het gaat hierbij dan om bomen met een mooie rechte stam en een goede kroonontwikkeling.

Soms kan het nodig zijn om langzaam groeiende boomsoorten zoals eik en haagbeuk te bevoordelen ten opzichte snelgroeiende soorten als esdoorn of wilg. De schaduw van deze snelle groeiers kan het leven van de langzame groeiers in de kiem smoren.

Veegschade

Daarnaast planten we ook weer nieuwe bomen aan. Hierbij wordt gekeken naar welke soorten bij deze specifieke rijke kleibodem passen en welke soorten er bij elkaar kunnen staan. Na het planten is het  in deze reeënrijke  omgeving ook nodig om de bomen te beschermen tegen ‘veeg- en vraatschade’. Het lijkt wel of de mannelijke reeën niets lekkerder vinden dan hun gewei langs de jonge aanplant te schuren om zich te kunnen ontdoen van de huid van het ‘bastgewei’. Deze bast bestaat uit huid vol met bloedvaten die voedsel aanvoeren voor de  vorming van het kalkrijke echte gewei. In de zomer (voor de bronsttijd) sterft deze huid af en wordt deze door het dier aan bomen en struiken afgeveegd. De jonge bomen worden hierbij soms zo toegetakeld dat deze het lootje leggen.

Veegschade aan de jonge aanplant

Bij boomverzorging gaat het dus  kortweg om het selecteren, verwijderen en aanplanten van de juiste bomen en struiken met als doel om tot een kleinschalig gemengd soortenrijk(er) bos te komen.

Na een introductie en een uitleg over de werkzaamheden en de doelstellingen werden de leerlingen in groepen van 6 verdeeld en aan het denken gezet over een concreet werkplan. Dit werkplan wordt komende week verder  uitgewerkt en a.s. woensdag  in de praktijk gebracht onder aanvoering van een student die de leiding heeft.

Zo wordt er naast inhoudelijke kennis ook geoefend met vaardigheden als ‘leidinggeven’ en ‘planning en organisatie’. Als de andere studenten zich vervolgens ook een beetje laten leiden, dan komt het allemaal beslist goed. Zo werkt Staatsbosbeheer mee aan een kweekvijver voor nieuw beheertalent!

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog