www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Binnenwerk gaat naar buiten!

15 december 2022 Boswachter Rosan op den Kelder in Oostvaardersplassen

Sinds 1 december 2022 is een team van Binnenwerk gestart bij de Oostvaardersplassen. De medewerkers krijgen hier een kans om zich verder te ontwikkelen en weer te wennen aan het ritme van werk. En wij zijn erg blij met deze hulp in het beheer.

Binnenwerk is onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Mensen met een doelgroepindicatie kunnen dankzij begeleiding van Binnenwerk aan de slag in een reguliere baan binnen het Rijk. Bij verschillende Rijksorganisaties kunnen deze mensen in teams van 10 à 15 personen weer aan de slag en krijgen zo een kans om zich verder te ontwikkelen.

In 2018 is het eerste Binnenwerkteam bij Staatsbosbeheer aan de slag gegaan, bij de Kemphaan in Almere. Inmiddels is het uitgebreid naar meer dan 40 teams die bij beheerteams door het hele land werkzaam zijn. Sinds 1 december 2022 wordt ook bij de Oostvaardersplassen een team samengesteld onder leiding van werkbegeleider Alex Terpstra. Ik spreek hem over zijn werk als begeleider en de eerste ervaringen: ‘Ik vind het prachtig om te zien dat mensen opbloeien van het werk. Het is mooi om ze iets bij te kunnen brengen en ze hier te zien ontwikkelen.’

Een team van uiteindelijk 8 á 9 mensen gaat ons ondersteunen bij beheerwerkzaamheden in het gebied. Het team wordt onder andere betrokken in de bosverzorging. Van zagen tot bosmaaien, van snoeien tot planten, het gaat om uiteenlopende werkzaamheden. ‘Voor het werken met een kettingzaag en de bosmaaier is certificering nodig, we leiden de werknemers dan ook op om deze specialistische werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zo ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden waarmee ze verder kunnen. Na een jaar krijgen ze bij goed functioneren een vast contract, maar ook doorstroming wordt zeer gestimuleerd bij Binnenwerk. Het gaat er uiteindelijk om dat ze weer gemotiveerd aan het werk kunnen en zich zo weer wat meer onderdeel voelen van de maatschappij,’ aldus Alex.

Het werken in de natuur doet mensen goed. Fysiek bezig zijn in de frisse lucht en iets bij kunnen dragen aan natuurbescherming is een mooie manier om weer in het ritme van werk te komen. Maar het is ook fysiek zwaar werk. Alex vertelt dat hij daarom eerst een meekijk dag organiseert. ‘Tijdens deze dag laat ik ze het gebied zien en gaan we even aan het werk. Zo kunnen we samen kijken of het werk past bij de persoon. De mensen die nu al bij de Oostvaardersplassen aan het werk zijn vinden het werk leuk, het zijn jonge mensen die graag willen leren en als ik ze het gebied laat zien vinden ze de weidsheid altijd erg indrukwekkend.’

Aan het werk in het natuurbeheer komt nooit een einde en we lijken altijd te kort tijd en mankracht te hebben. Daarom zijn we ontzettend blij met een heel team aan medewerkers erbij. We kijken uit naar een waardevolle en langdurige samenwerking voor beide partijen.

Een medewerker van binnenwerk plaatst een nieuwe slagboom in de Oostvaardersplassen

Achtergrondinformatie over Binnenwerk
Binnenwerk creëert sinds 2016 binnen het Rijk structurele en duurzame banen in teamverband voor mensen met een doelgroepindicatie, in opdracht van ministeries en uitvoeringsorganisaties. Samen met partners als FMH, P-Direkt, Justid en Staatsbosbeheer realiseert Binnenwerk-banen in archiefbewerking, gebouwassistentie, catering of bos- en natuurbeheer. Als gemandateerd werkgever ontzorgt Binnenwerk opdrachtgevers volledig. Binnenwerk biedt specialistische ondersteuning op maat. Van leiding en begeleiding, tot subsidieaanvragen en regelgeving. Binnenwerk maakt werk van de Banenafspraak en dat is win-win voor alle betrokkenen. Eind 2022 werken er ruim 500 mensen bij Binnenwerk, verspreid over 61 teams in Nederland.

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog