www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Rechtszaak over afschot van edelherten

17 februari 2023 Boswachters in Oostvaardersplassen

Op donderdag 16 februari was er bij de Raad van State zitting over het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. Het gaat in deze zaak om een ontheffing en een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming voor het doden van edelherten. Staatsbosbeheer is momenteel druk bezig om de doelstand van 500 edelherten in het gebied te realiseren. Dat betekent dat door afschot het aantal edelherten naar beneden wordt gebracht. In augustus en september 2022, voor de aanvang van de bronstperiode, zijn er 200 edelherten geschoten. Deze dieren zijn uiteraard niet meer meegenomen tijdens de telling van de grote grazers eind oktober. Tijdens die telling werden er 2100 edelherten geteld. Sinds de herstart van het afschot eind oktober 2022 zijn er tot 15 februari 2023 in totaal 900 edelherten geschoten. Over twee weken is de uitspraak in deze zaak.

In de Oostvaardersplassen wordt hard gewerkt om dit Natura 2000-gebied nog beter geschikt te maken voor vogels. Voor de aangewezen soorten vanuit Natura 2000, maar ook voor andere soorten die daar op ‘meeliften’. Als onderdeel van het beleid is het beheer van de grote grazers in 2018 aangepast. Het streven is om de aantallen grazers af te stemmen op de gewenste ontwikkeling van landschap en biodiversiteit. Bij de uitvoering van het beheer ligt de nadruk op zorgvuldigheid om verstoring te voorkomen.

Staatsbosbeheer verricht in het seizoen 2022-2023 grote inspanningen om richting de doelstand van 500 edelherten te gaan. We hebben aanvullende maatregelen in het faunabeheer genomen. Zo zijn er schuilmogelijkheden voor de faunabeheerders in het gebied aangebracht en werken we vaker in de vroege ochtend. Daarnaast worden er meer medewerkers ingezet zodat de faunabeheerders zo optimaal mogelijk hun werk kunnen uitvoeren.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog