www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

‘Verkenning’ Engbertsdijkvenen van start

23 februari 2015 boswachters in Overijssel

In Overijssel werken 15 partners samen aan een duurzame inrichting van het landelijke gebied, in het akkoord Samen werkt beter. Staatsbosbeheer is een van die partners. Een gezamenlijk agendapunt is het realiseren van de ontwikkelopgave van Europese natuuropgaves zoals in Natura 2000 gebieden. De 15 partners hebben afgesproken dat de plannen zoveel mogelijk door alle partners gedragen moet worden. Om dat te bereiken wordt er een gebiedsplan uitgewerkt. De eerste stap in dat hele proces is een verkenning van een gebied, een  soort plan van aanpak. Deze eerste verkenning is nu van start gegaan in de Engbertsdijkvenen en zal naar verwachting over circa drie maanden klaar zijn.

Meer informatie over Samen werkt beter, klik hier
Meer informatie over Natura 2000, klik hier
F3_%20Grote%20trekgaten,%20een%20restant%20van%20de%20vervening

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog