www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Open water maken in de Weerribben

27 oktober 2015 Communicatieadviseur Gerard van Breemen in Overijssel

Begin deze week is Staatsbosbeheer in De Weerribben in  navolging van het 1e project aan de Hamsgracht begonnen opnieuw open water maken in een perceel langs de Pijlmansvaart. Doel van dit project is om de verbeterde technieken welke geleerd zijn tijdens het 1e project te testen en door te ontwikkelen om het maken van open water verder te verbeteren. Deze pilot op ongeveer 0,3 hectare is naar verwachting woensdag al weer afgerond. Daarbij wordt zowel de techniek van de uitvoering onderzocht als de verwerking en gebruik van het materiaal dat vrijkomt. De hoop is dat met een verbetering van de werkwijze de kosten van de uitvoering verder omlaag kunnen worden gebracht.

Natuur herstelwerkzaamheden Weerribben closeup_klein

Gebruikstraditie in een eigentijdse vorm

De Weerribben heeft een eeuwenoude traditie op het gebied van gebruik door de mens en het voortbrengen van natuurproducten. Hieruit is een natuurgebied van internationale betekenis ontstaan. Wil deze waarde behouden blijven, dan moeten behoud en ontwikkeling hand in hand gaan met het voortzetten van de gebruikstraditie in een eigentijdse vorm.

pilot jiffy

 

 

 

 

 

Trilveen

Met het maken van open water is in het verleden al veel ervaring opgedaan. Open water maken is nodig voor het behoud van het trilveen, één van de meest kenmerkende en bijzondere typen natuur in de Weerribben. Hiervoor heeft Staatsbosbeheer vanuit Natura 2000 een opgave voor behoud en ontwikkeling. Die ontwikkeling begint met open water en eindigt na hele lange tijd met bos. Wil je dus trilvenen behouden, dan moet deze cyclus opnieuw worden opgestart door open water te maken.

Biomassa

Met het opstarten van open water maken ten behoeve van verlanding en het beheer van de vegetatie in een veengebied produceren we een grote hoeveelheid biomassa. De hele keten van voorbrenging hiervan tot logistiek en verwerking is sterk verbeterd. Ook heeft het materiaal zelf een ontwikkeling doorgemaakt, van restproduct naar duurzaam geproduceerde grondstof met een toegevoegde waarde.

In deze 2e pilot onderzoeken we ook hoe alle stappen in de productieketen en de toegevoegde waarde voor de biomassa nog verder kunnen worden verbeterd. We kijken nadrukkelijk naar mogelijkheden voor innovatie.

Egbert Beens en Denny Kroeze

Boswachters De Weerribben

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog