www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Verkeersslachtoffer

1 juni 2016 Communicatieadviseur Gerard van Breemen in Overijssel

De laatste decennia is het ree in ons land aan behoorlijke opmars bezig. Niet alleen zie je dat deze prachtige diersoort steeds meer richting (drukke) westen voorkomt maar inmiddels ook op een aantal eilanden. Op en aangrenzend aan de Sallandse Heuvelrug sneuvelen al jaar en dag zo rond de vijftig dieren per jaar. Dat betekent dat er dus eigenlijk iedere week een ree onder de auto komt en als zodanig wordt gevonden. De piek ligt in het voorjaar. Het spreekt voor zich dat de werkelijkheid aanzienlijk hoger ligt omdat een niet te onderschatten deel wel een klap krijgt, bos in strompelt, maar niet wordt gemeld danwel gevonden.

IMG_0275_light

Afgelopen zaterdag (28 mei) vond ik deze reegeit in berm van Joncheerelaan in Nijverdal, ter hoogte van de ecologische zone. (vml. camping Hietland) Het gaat om een zogende reegeit. Het gevolg hiervan is dat de kalveren (volwassen dieren krijgen er meestal twee) zullen verloederen. Door de wildbeheereenheid is zoekactie ingezet wat helaas in meeste gevallen niet het gewenste resultaat oplevert.

De locaties en het aantal slachtoffers zijn exact bekend. Op de wegen waarop de meeste slachtoffers vallen kunnen maatregelen worden genomen. Te denken valt aan wildspiegels, waarschuwingsborden, uitrastering, snelheidsbeperkende maatregelen. Dit is deels gebeurd maar kan altijd beter.

IMG_0271_light

Het is dan ook van belang dat deze wens door de verschillende partijen wordt onderschreven. Het is een samenspel van de wegeigenaar (veelal gemeenten) de wildbeheereenheid en de terreinbeheer organisatie of eigenaar die het aangaat om hiervoor de handen op elkaar te krijgen.

Met een gezamenlijke zorg zullen we er alles aan kunnen doen om deze taferelen tot een minimum te beperken en daarmee deze fantastisch diersoort de levensruimte te bieden die het zo nodig heeft.

Sjaak van Dijk

Boswachter Salland-Twente

reageren

geef een reactie

  • brinkh2
    1 juni 2016 om 08:42

    Sjaak, lijkt een mooi voorbeeld van iets wat projectmatig opgepakt zou kunnen worden vanuit de Stimuleringsagenda van het kernteam Nationaal Park Sallandse Heuvelrug…..!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog