www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Echt Salland, of niet

17 februari 2017 boswachters in Overijssel

“Nee hoor, dat is echt niet Salland”, hoor ik mijn collega met ietwat verheven stem zeggen. De ander aan tafel bromt iets terug, wat ik net niet kan horen. Die moet duidelijk eerst een kop koffie voordat de dag kan beginnen, grijns ik in mijzelf van herkenbaarheid.

Er is discussie over Salland zoveel is mij wel duidelijk. Waar ligt Salland. In Overijssel uiteraard. Maar waar precies? Waar begint en eindigt Salland? Of het een goede vraag is weet ik niet maar wel een leuke. Wikipedia schuift aan en roept direct dat de grenzen van deze streek moeilijk zijn aan te geven. Daarover zijn we het dan snel eens.

We duikelen nog een antwoord op. Volgens de provincie Overijssel behoren de gemeenten Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, Staphorst, Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Raalte, Olst-Wijhe, Deventer en Hellendoorn in hun geheel tot Salland, terwijl de gemeenten Twenterand en Rijssen-Holten er gedeeltelijk deel van uitmaken. Helder.

Meebeslissen

Mijn collega geeft niet snel op. Nu ook niet: “Dat wil niet zeggen dat iedereen zich ook echt Sallander voelt.” (Zucht) “Wat maakt het uit?” zegt de ander. En daar gaat het dus om. Het maakt niet uit want we nodigen iedereen uit om mee te praten en, waar het kan mee te beslissen over recreatie, cultuurhistorie en uiteraard met landschap- en natuurbeheer in de regio Salland. Dit moet uiteindelijk leiden tot een beheer waar de meerderheid zich in kan vinden. Duidelijkheid en transparantie zijn hierbij belangrijke voorwaarden.

Of we het hele beheer hiermee uit handen geven? Natuurlijk niet. De basis van landschap- en natuurbeheer is voor een groot deel vastgelegd in bijvoorbeeld Natura 2000, maar wij zien ruimte om het met bewoners te hebben over de precieze invulling. We geven daarbij helder aan waar wel en niet discussie over mogelijk is. Vanaf vandaag kan iedereen meepraten door zich in te schrijven voor deelname aan de maandelijkse online enquêtes. Dat kan via EchtSalland.nl. De boswachters geven met deze enquêtes en vlogs deelnemers inzicht in het hoe en waarom van de werkzaamheden en krijgen op hun beurt informatie en inzicht terug over wat mensen willen.

Kijk, das nou echt Salland.

Roswitha Rood, communicatieadviseur bij Staatsbosbeheer

reageren

geef een reactie

 • Bernard
  20 februari 2017 om 17:12

  Ik vind dit een verwarrend initiatief van Staatsbosbeheer. Het beheer van eigen terreinen vraagt alle aandacht, maar toch wordt de suggestie gewekt dat we via SBB kunnen meebeslissen over recreatie en natuur- en landschapsbeheer in heel Salland. Wil SBB dan namens de inwoners met bijvoorbeeld gemeenten en provincie gaan praten over recreatie en het beheer van het boerenland en met IJsellandschap over het beheer van hun landgoederen, etc?

  • Boswachter Kees Jan Westra
   20 februari 2017 om 17:30

   Hallo Bernard,

   Het initiatief voor Echt Salland is, behalve door Staatsbosbeheer, ook door Natuurmonumenten en Landschap Overijssel genomen. Inderdaad is het zo dat Salland groter is dan alleen de terreinen van de drie genoemde partijen, maar de vragen zullen nu alleen nog betrekking hebben op de terreinen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel. Wellicht haken in de toekomst andere partijen als bijvoorbeeld de provincie of het IJssellandschap ook nog aan als zij u willen betrekken bij het beheer van de groene ruimte.

   Hopelijk heb ik u hiermee duidelijkheid kunnen verschaffen.

   Met vriendelijke groet,

   Kees Jan Westra
   Boswachter publiek Staatsbosbeheer

 • Jan Bergwerff
  17 februari 2017 om 16:50

  Tja, het Salland van vandaag is wat de marketing vindt dat het is…

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog