www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Evenementen in de natuur, kan dat?

27 september 2017 Boswachter Kees Jan Westra in Overijssel

ATB'en in de natuur

In het werk van boswachter ben je niet, zoals vaak wordt gedacht, alleen maar buiten aan het werk. Veel van ons werk speelt zich af binnen de vier muren van een kantoor. Van achter de PC wordt veel werk gedaan, maar ook in gesprekken en overleggen met collega’s, omwonenden, andere terreinbeheerders en heel veel andere partijen.

Een deel van de werkzaamheden die zich binnen afspelen, is het beoordelen van aanvragen voor evenementen in de terreinen van Staatsbosbeheer. Allerlei soorten evenementen: Sportieve evenementen als ATB-tochten, wandeltochten, ruitersport-evenementen e.d. Maar ook meer commerciële aanvragen, zoals het organiseren van een diner midden in de natuur door een restaurant, komen op mijn bureau.

Vergunning aanvragen, wel of niet?

Vaak staan bedrijven of organisaties er niet bij stil om een vergunning aan te vragen voor zaken anders dan ongeorganiseerd wandelen en/of fietsen op de daarvoor bestemde paden. Zo gauw er zaken georganiseerd gaan worden, is het altijd slim op met de desbetreffende terrein-eigenaar contact op te nemen. De terreinen van Staatsbosbeheer kunt u herkennen aan het bruine bord, dat bij de toegangspaden van het (bos)gebied staat.

Toegangsbord Staatsbosbeheer
Een toegangsbord van Staatsbosbeheer.

We vinden het prettig om te weten wat er in onze terreinen gebeurt. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om invloed te hebben op waar welke evenementen gehouden worden. Dit in verband met de aanwezige flora en fauna, maar ook in verband met eventuele werkzaamheden of andere evenementen. In heel veel gevallen kan ik de aanvragen zelf beoordelen, maar ik moet ook regelmatig in overleg met mijn collega’s die zich bezig houden met het beheer en de flora en fauna in onze gebieden. En soms komen we dan tot de conclusie dat we bepaalde aanvragen niet kunnen honoreren, of dat we op zoek moeten naar alternatieve locaties en/of routes. Dat gaat over het algemeen in goed onderling overleg met de aanvrager.

S(up)port for Nature

Op de Sallandse Heuvelrug (en het Reggedal) werken we bij de vergunningaanvragen samen met Natuurmonumenten en sinds kort ook Landschap Overijssel. Om het voor organisatoren van bijvoorbeeld wandelroutes of ATB-tochten gemakkelijker te maken, is er één aanvraagadres. In gezamenlijkheid beoordelen we aanvragen en besluiten of we tot vergunningverlening over kunnen gaan. We kunnen gezamenlijk optrekken of we al dan niet toestemming verlenen en in de communicatie met de aanvrager(s).

Het aanvragen van een vergunning kost in de meeste gevallen geld. Op de Sallandse Heuvelrug rekenen we vanuit ‘S(up)port for Nature’ dat € 1,- per deelnemer (elders kunnen andere tarieven gelden). Het geld vloeit niet rechtstreeks terug naar Staatsbosbeheer, maar wordt beheerd door de Stichting Samen voor Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. Vanuit de kas worden gelden beschikbaar gesteld aan projecten die ten goede komen aan de natuur op de Sallandse Heuvelrug, met aandacht voor beleving en educatie. In 2016 werd projectgeld toegekend aan de aanleg van een vlindercorridor, de ontwikkeling van educatiemateriaal voor basisschoolkinderen en twee struinstoelen (rolstoelen met dikke banden om vooruit te komen in het bos). Recentelijk nog hebben we de hangbrug in het speelbos in Nijverdal voor een deel gefinancierd met geld dat bijeen gebracht was door sporters.

Opening hangbrug 2017
Opening van de nieuwe hangbrug in het Speelbos Sallandse Heuvelrug in Nijverdal.

In 2016 is er door zo’n 40 organisaties een evenement aangevraagd op de Sallandse Heuvelrug. Daar hebben 23.000 mensen aan deelgenomen. Voor 2017 verwachten we op minder evenementen uit te komen, maar wel op meer deelnemers.

Wil je ons laten weten hoe jij denkt over evenementen in de natuur?

In het online enquête-platform van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel Echt Salland vragen we onze panelleden deze maand om hun mening over (sportieve) evenementen in de natuur. Kan dat? Heb je er wel eens last van? Deze en andere zaken komen aan de orde in de enquête van deze maand. Meld je vooral aan op echtsalland.nl en laat weten hoe jij erover denkt!

Met een groene groet,
Boswachter Kees Jan Westra

reageren

geef een reactie

 • Frits van Wijngeeren
  28 september 2017 om 21:55

  De toename van activiteiten in natuurterreinen neemt steeds grotere vormen aan. Organisatoren en bezoekers gebruiken deze gebieden steeds meer als decor zonder zich om de aanwezige natuur te bekommeren, ze komen voor het evenement en niet voor de natuur. Van de natuur genieten doe je wandelend en gebruik makend van je zintuigen zoals: oren, reuk en ogen. Terreinbeheerders gebruiken veelal als excuses dat er inkomsten gegenereerd moeten worden om natuur beter te beheren en beschermen. Een onzinnige en onjuiste benadering van natuurbeheer en natuurbescherming. Het organiseren van evenementen hoort thuis in recreatie terreinen en natuurterreinen behoren te worden beheerd waarvoor ze zijn aangekocht namelijk het beschermen van flora, fauna en landschap. Helaas is alles wat geschreven wordt ten behoeve van goed en wenselijk natuurbeheer tegen dovemansoren gezegd. Geld generen i hoofdzaak geworden om de daarop volgende jaren de evenementen te laten groeien met nog meer publiek. Ja, ja natuurbeheerders zijn gewoon de weg kwijt, terwijl de goed willende natuurbeheerders / beschermers het steeds moeilijker krijgen.

 • K. Piël
  27 september 2017 om 21:30

  Dat kunt u nu wel zeggen, maar de wisselvallige politiek beslist erover of er niet wéér een natuurterrein zal moeten worden opengesteld, voor dit of voor dat. Aan strenge, vastgelegde natuurbescherming zal SBB zich niet wagen, want de nieuwe staatssecretaris of een directeur met ander inzichten mag niets in de weg gezeten worden.

 • K. Piël
  27 september 2017 om 20:33

  Jammer dat staatsbosbeheer geen onderscheid maakt tussen natuurreservaten en pretparken. Nu wordt alle natuur op één hoop gegooid. Het gevolg is dat overal alles moet kunnen. De natuur is zodoende decor voor allerlei sport- en ander manifestaties. Een gruwel dat de staat zoveel natuur beheerd. Want de staat is afhankelijk van de politiek en de meeste kiezers willen natuur als decor. Natuur als reservaat waar je met respect de planten en diertjes mag bekijken, is als onderwerp ondergeschikt.

  • Boswachter Kees Jan Westra
   27 september 2017 om 20:57

   Hartelijk dank voor uw reactie. Ik wil toch even reageren: We beheren niet alleen terreinen waarin gerecreëerd wordt, maar ook terreinen die we beschermen en die volledig zijn afgesloten voor het publiek, bijvoorbeeld in verband met de kwetsbaarheid van de vegetatie. Het is zeker niet zo dat alles moet kunnen. We proberen altijd verantwoorde keuzes te maken.

   Vriendelijke groet!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog