www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Groot onderhoud Oldemeijer

8 oktober 2018 Boswachter Nico Arkes in Overijssel

Groot onderhoud Oldemeijer

We kijken terug op een prachtige droge zomer! Een zomer vol strand en zwemplezier. Het water van de Oldemeijer heeft voor velen de nodige verkoeling verzorgd. Het is nu net of de droogte is doorgezet. De Oldemeijer staat helemaal droog. Maar dit keer is het niet de zon of de aanhoudende droogte, maar Staatsbosbeheer die voor de lokale droogte heeft gezorgd.

Eens in de vier of vijf jaar leggen we de Oldemeijer geheel droog om de bodem te reinigingen. Bij het leeg laten lopen van de Oldemeijer worden de aanwezige waterdieren zo goed als mogelijk weggevangen en overgezet naar de aanliggende sloot. Het periodiek reinigen van de onderwaterbodem Oldemeijer is noodzakelijk om de veiligheid en hygiëne voor de gebruikers te waarborgen. Het vallende blad van het omliggende bos en het gewoel van de vele voetjes vormen samen in de loop van tijd een glibberige laag slib. Deze wordt door bulldozers van de firma Hulter bijeen geschraapt. Het schraapsel wordt door een kraan op aanhangers gegooid en in het bos in depot gezet. Dit materiaal gebruiken we weer om de vele gaten in de zandwegen mee op te vullen. Zo maken we werk met werk! Ook de oevers worden dan goed aangepakt. De in de oever groeiende struiken en bomen worden verwijderd. Hierdoor voorkomen we overtollig bladval.

Kwelwater gevoed

De Oldemeijer is een kwelwater gevoed systeem. Dat kun je bij het leeg laten lopen goed bewonderen! Overal uit de oevers kwelt het water omhoog. We hebben dan ook altijd een permanente aanvoer van vers water! Daardoor heeft Oldemeijer al vanaf het jaar van aanleg (1970) tot en met nu, nog nooit last gehad van blauwalg! Uiteraard is de aanvoer van vers water door kwel niet de enige reden van de goede waterkwaliteit! Ook het periodiek reinigen van de onderwaterbodems en het dagelijks strandonderhoud is daar debet aan! Onze medewerkers schaven bij warm weer meerdere malen per week het strand om de vele gegraven kuilen en gaten te dichten. Deze ondiepe gegraven kuilen en gaten zijn vaak de bron voor ontwikkeling van algen of andere organismen. Als straks de machines weer weg zijn dan zal de natuurlijke kwel de Oldemeijer weer binnen drie weken op peil hebben. We hopen dat u dan de komende jaren weer met veel plezier gebruik komt maken van onze recreatieplas!

Nico Arkes

reageren

geef een reactie

  • tinus
    23 maart 2022 om 14:44

    hallo onderhoud oldemeyer.

    wanneer staat er weer een onder houd gepland aan de natuurplas de oldemeyer groet tinus

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog