www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Eerste boeren Noordwest Overijssel ontvangen certificaat

31 oktober 2018 boswachters in Overijssel
Boswachter Tim Boerrigter-van Weert reikt het certificaat ‘Inleiding beheer natuurgrasland ’uit aan agrarisch ondernemer Arend Bouwman uit Staphorst.

Boswachter Tim Boerrigter-van Weert reikt het certificaat ‘Inleiding beheer natuurgrasland ’uit aan agrarisch ondernemer Arend Bouwman uit Staphorst.

Aan een groep van circa twintig boeren – allen pachters van percelen in de Olde Maten en Veerslootlanden - is het certificaat ‘Inleiding Beheer Natuurgrasland’ uitgereikt. Zij namen deel aan een driedaags onderdeel van het programma Natuurbeheer en Ondernemerschap. Het eerste certificaat werd uitgereikt aan boer Arend Bouwman uit Staphorst door boswachter beheer Tim Boerrigter-van Weert.

Boeren en boswachters

De pachters werden in drie dagen bijgepraat over de ecologische uitgangspunten. En ze spraken over hoe die zijn vertaald in bepalingen van de pachtcontracten, en wat het effect van maatregelen en bewerkingen is op flora en fauna. En er werden tips gegeven om natuurdoelen te bereiken. Onderdeel van de cursus was een excursie naar percelen van collega-agrariërs en naar percelen van Staatsbosbeheer in de Olde Maten en Veerslootlanden. Daardoor was het ook een mooie gelegenheid om met collega-pachters en de mensen van Staatsbosbeheer ervaringen uit de praktijk uit te wisselen. ”We zaten letterlijk met onze neuzen bovenop nat schraalgrasland. Voor menigeen de eerste keer dat ze dit zagen. Het is mooi om te zien dat er begrip ontstaat tussen boeren en boswachters. We leren elkaar kennen en verstaan”, zegt Tim Boerrigter-van Weert die contactpersoon is voor de pachters in Noordwest Overijssel.

De groep van circa twintig boeren, allemaal pachters van percelen van Staatsbosbeheer in de natuurgebieden Olde Maten en Veerslootlanden, tussen Staphorst en Zwartsluis, heeft zich tijdens een cursus verdiept in natuurbeheer.
De groep van circa twintig boeren, allemaal pachters van percelen van Staatsbosbeheer in de natuurgebieden Olde Maten en Veerslootlanden, tussen Staphorst en Zwartsluis, heeft zich tijdens een cursus verdiept in natuurbeheer.

Kennis & vaardigheid

Het volgen van het programma ‘Natuurbeheer en Ondernemerschap’ is één van de mogelijkheden om aan de eisen van kennis en vaardigheid te voldoen om in aanmerking te (blijven) komen voor het pachten van gronden met een natuurbestemming. Daarom organiseerde ANV Horst en Maten dit voor haar leden in samenwerking met Aeres Hogeschool Dronten en collega Tim Boerrigter-van Weert van de beheereenheid Noordwest Overijssel.

De groep van circa twintig boeren, allemaal pachters van percelen van Staatsbosbeheer in de natuurgebieden Olde Maten en Veerslootlanden, tussen Staphorst en Zwartsluis, heeft zich tijdens een cursus verdiept in natuurbeheer.
De groep van circa twintig boeren, allemaal pachters van percelen van Staatsbosbeheer in de natuurgebieden Olde Maten en Veerslootlanden, tussen Staphorst en Zwartsluis, heeft zich tijdens een cursus verdiept in natuurbeheer.

Samenwerking

De driedaagse werd als ruim voldoende tot goed gewaardeerd door de deelnemers. ANV Horst en Maten is van plan om in het voorjaar van 2019 hetzelfde programma opnieuw aan te bieden aan haar leden, en daarnaast ook een programma van acht dagen, voor degenen die zich nog meer willen verdiepen in natuurbeheer.

Meer weten over het programma Natuurbeheer en ondernemerschap? Neem contact op met Hennie Olthof, adviseur agrarische zaken bij Staatsbosbeheer.

Roswitha Rood,
Communicatie-adviseur Staatsbosbeheer Overijssel

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog