www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Nieuw stuifzand zichtbaar in Ommen

26 november 2018 Boswachter Nico Arkes in Overijssel

Ziet u in de Boswachterij Ommen machines en houtstapels? Wij zien natuurherstel. In oktober zijn we hier begonnen om van twee kleinere stuifzandgebieden - de ’Sahara’ - één robuust aaneengesloten stuifzandgebied te maken. Hierdoor krijgen kwetsbare planten en dieren de ruimte en is de natuur beter bestand tegen stikstofuitstoot.

Het bos tussen de twee Sahara’s wordt op dit moment verwijderd, waardoor het zand beter kan stuiven. Niet alle bomen gaan weg. Enkele boomgroepen met een specifieke waarde blijven staan. Ze vormen straks een soort ‘eilandjes’ in de zandvlakte. Hoewel het gebied nu kaal oogt, is het stuifzand direct al zichtbaar. Het wachten is nu op de nachtzwaluw die – net als ik – gek is op dit gevarieerde natuurtype. Want door een zorgvuldige aanpak ontzien en beschermen we planten en dieren zoveel mogelijk.

Benieuwd?
Op dinsdag 27 november en zaterdag 1 december ben ik ’s middags (tussen 13 en 16 uur) op locatie en geef ik – onder het genot van een kop koffie of thee – een toelichting. Vooraf aanmelden is niet nodig. Van harte welkom!

Duurzaam hergebruik
Tot op de laatste snipper willen we hout uit het bos duurzaam hergebruiken. Boomstammen worden gebruikt voor bouwmaterialen en meubels. Losse takken worden versnipperd en gebruikt voor de opwekking van duurzame energie. En ook voor het bosstrooisel zoeken we een waardevolle bestemming. Samen met de firma Van Werven onderzoeken we of het mogelijk is om het bosstrooisel zo te oogsten en te zeven dat er een waardevol eindproduct overblijft. We testen verschillende methoden in het veld.

En nu verder…
We zijn nog niet klaar in Ommen. In 2019 gaan we verder om kleine bomen, struiken en stobben te verwijderen en het werk verder af te maken. We hebben hiervoor zeker tot het einde van de winter 2019/2020 nodig.

Samenwerking
We doen dit niet alleen. In het Vecht- en Beneden Reggegebied zijn op diverse plaatsen verschillende werkzaamheden in uitvoering zodat het een gezond en duurzaam leefgebied voor de toekomst wordt met ruimte voor natuur, recreatie, landbouw en economie. Onze partners zijn:

reageren

geef een reactie

 • P.J. van der Velden
  26 november 2018 om 15:54

  Houtsnippers en ander plantaardig materiaal niet ruimen (verbranden) maar opslaan 5 jaar daarna uitstrooien in de bossen , aangezien deze minimaale bosgrond (humus) bevaten op vele plaatsen in nederland . Vaak is deze in de middeleeuwen en lang daarna weggehaald voor de landbouw grond (potstal cultuur) waardoor stuifzanden zijn terug onstaan , (dr duinen o.a.) ! Bossen in Ned. staan schraal daardoor waardoor somige bomen het vaak moeilijk hebben in deze gebieden , verdroging gaat sneller en de voeding is minimaal voor ze .

  • Nico Arkes, boswachter in het Vechtdal
   26 november 2018 om 16:14

   P.J. van der Velden, dank voor je betrokkenheid en het delen van je ervaringen! We bundelen alle kennis van binnen- en buitenshuis. Op dit moment zoeken we naar waardevolle toepassing voor het bosstrooisel. We onderzoeken of het mogelijk is om het zo te oogsten en te zeven dat het toepasbaar is in de substraatmarkt. Meer over het werk-in-uitvoering in het Vechtdal vindt je hier.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog