www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Debatteren & inspireren: Wilde Stad Café Zwolle

14 januari 2019 Boswachters in Overijssel

Groen is the talk of the town. Terecht. De behoefte én noodzaak voor stedelijk groen neemt gestaag toe. Het biedt veel voordelen op gebied van biodiversiteit, welzijn, gezondheid, klimaatbeheersing, en de fysieke leefomgeving. Provincie Overijssel, gemeente Zwolle en Staatsbosbeheer organiseren het Wilde Stad Café op woensdag 16 januari in Zwolle. Een groene talkshow met interviews, discussie, live muziek en groene poëzie. Met verschillende tafelgasten gaan we in gesprek over groen in en om de stad, de kansen en de dilemma’s.

Te gast aan tafel zijn onder meer Monique van Haaf (gedeputeerde provincie Overijssel), Theo de Rooij (ex prof wielrenner en programmaleider 365 dagen fietsen in Overijssel), Herman Brink (Staatsbosbeheer), Michiel van Willigen (wethouder gemeente Zwolle) en Mark Broekhuijsen, (projectontwikkelaar). De presentatie is in handen van Michel Jehae.

Aantrekkelijk groen
Zwolle is het leefgebied voor duizenden soorten planten en dieren. Tegelijk heeft de natuur ook een belangrijke functie voor de stad zelf. Het zorgt voor een gezonde omgeving, biedt verkoeling en helpt overtollig regenwater op te vangen. Aantrekkelijk groen is bepalend voor de kwaliteit van leven in de stad en blijkt ook een vestigingsfactor voor (internationale) bedrijven. De natuur van Zwolle wordt onder meer bepaald door de Ijssel en het stroomgebied van de Vecht/Zwarte water. Deze natuur is tevens van betekenis voor de recreatie en toerisme in dit deel van Overijssel.

Beleefbaar
In het Wilde Stad Café wordt ook stil gestaan bij de vraag wat er moet gebeuren om, binnen de groeiende stad, voor een stevige groenstructuur te blijven zorgen en hoe we de natuur beleefbaar kunnen maken voor bewoners en bezoekers. Daarbij is het van belang dat het groen verbonden wordt, zodat een netwerk ontstaat, voor plant, dier én mens, dat begint in het wijkgroen en de stadparken en drempelloos overgaat in de natuur- en recreatiegebieden buiten de stad.
In de film ‘De Wilde Stad’ wordt een heel nieuw beeld schetst van de grote stad, namelijk vanuit het perspectief van de wilde dieren en planten die er leven. Naar aanleiding van de film wordt de betekenis van de natuur voor de stad belicht in ‘Wilde Stad Cafés’. Je bent van harte welkom het Wilde Stad Café van Overijssel bij te wonen op woensdag 16 januari van 20 – 22 uur in de Brasserie Hofvlietvilla, Pannekoekendijk 6 in Zwolle.

Kijk hier de trailer van de film De Wilde Stad, van de makers van de Nieuwe Wildernis.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog