www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Over bosbeheer en bomenkap Sallandse Heuvelrug

27 maart 2019 Roswitha in Overijssel

Bomen zijn belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering, en wij Nederlanders zijn gek op natuur, en dan vooral op bomen. Staatsbosbeheer kapt bomen dan ook niet zomaar, we hebben hier een aantal redenen voor.

Ine Nijveld, boswachter op de Sallandse Heuvelrug, legt graag aan je uit wat in haar gebied de drie voornaamste redenen zijn.

Om een bos gevarieerd en toekomstbestendig te houden voor mens, plant en dier, is bomenkap nodig. En omdat we willen bijdragen aan duurzame houtproductie in Nederland. Kap is ook nodig voor de veiligheid, zoals in het geval van de letterzetter. Aangetaste bomen kunnen plotseling omvallen en dat willen we natuurlijk voorkomen. En het is nodig om bomen te kappen om een bos om te vormen naar andere natuur, voor instandhouding van de biodiversiteit. Niet alleen omdat we ons verantwoordelijk voelen voor het behoud van planten- en diersoorten, maar ook omdat er internationale afspraken zijn over biodiversiteit. Overigens werken we altijd volgens de duurzaamheidsprincipes van FSC en Gedragscode Bosbeheer. Lees hier meer over de verschillende redenen voor houtkap. En boswachter Kees Jan Westra gaat in zijn boswachtersblog, dat deze maand al eerder verscheen, uitgebreider in op een kleine kevertje met grote gevolgen.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog