www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Boomfeestdag boswachterij Staphorst

18 november 2022 Boswachter Jos Kloppenburg in Overijssel

Woensdag 16 november vond de Nationale boomfeestdag plaats. Daarbij hebben kinderen van basisscholen van het hele land honderdduizenden nieuwe boompjes en struiken geplant. In de boswachterij Staphorst kon in 2022 en 2021 de boomfeestdag niet doorgaan wegens Corona, maar was het dit jaar gelukkig wel weer mogelijk. Het thema voor dit jaar was ‘(Met) Bomen werken’.

Ontstaansgeschiedenis

In 1954 verscheen een publicatie ‘World Festival of Trees’ van de FAO (Food and Agriculture Organization), de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Daarin werd gesteld dat ‘belangstelling voor bomen noodzakelijk is om te kunnen inzien dat bomen bijdragen aan het welzijn en de welvaart van een natie. Bomen versieren huizen en steden. Bossen beschermen de bodem, houden water vast, verzachten het klimaat, bieden een woonplaats aan het wild en vormen een rustpunt voor de mensen. De beschermende invloed van bossen houdt niet op bij de landsgrenzen, is niet beperkt tot één natie. Daarbij komt dat houttekorten kunnen worden aangevuld vanuit gebieden met een overschot. Om bosproducten zo goed mogelijk te verdelen over de wereld, zodat zoveel mogelijk mensen ervan profiteren, is het nodig dat de hele wereld de waarde van bossen inziet.’ Gealarmeerd door de omvang van de wereldwijde ontbossing is in een daarop volgende vergadering ieder land opgeroepen om deel te nemen aan een World Festival of Trees om dit tegen te gaan.

Op initiatief van Prof. G. Houtzagers, hoogleraar in de houtteelt en de bosgeschiedenis en voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, is een dergelijk boomfeestdag vormgegeven. En zo reageerde Nederland in 1956 als eerste niet-Amerikaanse staat met de oprichting van het Landelijk Comité Boomplantdag, in 1980 omgedoopt in de Stichting Nationale Boomfeestdag. In Park Berg en Bos van de gemeente Apeldoorn vierden 1600 schoolkinderen op 10 april 1957 de eerste Nationale Boomfeestdag zoals zij nu nog doen.

Jaarlijks terugkerend festijn
Tegenwoordig zijn er jaarlijks ruim 400 gemeenten die deelnemen aan de Nationale Boomfeestdag. Ieder jaar worden door meer dan 150.000 kinderen honderdduizenden bomen en struiken geplant. In de 66 jaar dat de stichting nu bestaat, zijn dat er al ruim 12,8 miljoen!

Op 16 november 2022 hebben plm. 240 kinderen van 8 basisscholen uit de gemeente Staphorst in de boswachterij Staphorst een stukje bos aangeplant met douglassen, een sparrensoort. De fijnsparren die daar hebben gestaan waren aangetast door een kevertje en de larven van de letterzetter. Die aten het zachtere hout op achter de schors waardoor die bomen begonnen af te sterven. De aangetaste fijnsparren hebben we laten omzagen en die zijn afgevoerd naar de houtverwerkende industrie zodat die nog bruikbare boomstammen een bijdrage konden leveren aan een klein gedeelte van de houtbehoefte van iedereen die in Nederland woont.

De schoolklassen met de leerkracht werden op de parkeerplaats bij de zwemvijver De Zwarte Dennen ontvangen door de adviseur cultuur van Jong in Staphorst en een medewerkster die kort uitleg gaven. Daar begonnen de groepen om het kwartier met een speurroute met prijsvraag naar de plantplek, waar ik hen ontving. Collega-boswachters en een aantal vrijwilligers hielpen daar de kinderen in duo’s enkele boompjes te planten. Na afloop kregen zij van twee medewerkers van de gemeente Staphorst een welverdiend bekertje warme chocomel, gesponsord door de zuivelfabriek Rouveen, met een koek. Het plezier was van de gezichten van de kinderen af te lezen en te horen aan hun spontane reacties.

De genodigden, wethouder mevrouw H. (Herriët) Brinkman en teamleider IJsselvallei-Vechtdal van Staatsbosbeheer, H. (Hanneke) Lantink liepen met een groep kinderen mee met de puzzeltocht en hebben samen één grotere boom geplant, een beuk. Met het toepasselijke bord erbij geplaatst maakte het plaatje compleet. En rond het middaguur heeft de boswachterij Staphorst er een nieuwe generatie boompjes bij gekregen.

Met dank aan H. J. (Harm Jan) Dunnink, Adviseur Cultuur – Jong in Staphorst en P. (Petra) van Eekeren, Beleidsmedewerker Onderwijs Gemeente Staphorst, voor de prettige samenwerking.

Jos Kloppenburg, boswachter publiek IJsselvallei/Vechtdal

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog