www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Maaibeheer in het Laagveengebied de Rheezermaten:

30 oktober 2023 Boswachter Nico Arkes in Overijssel

Wetlandtrack op Rups en Trilveen
In het Vechtdal zijn veel unieke natuurgebieden te vinden, elk met hun eigen bijzonderheden. Een van deze bijzondere plekken is het laagveengebied de Rheezermaten. Dit gebied ten zuiden van de woonwijk Heemse, herbergt een rijke biodiversiteit en vraagt om zorgvuldig beheer, met speciale aandacht voor maaibeheer. In dit blog duiken we dieper in op het maaibeheer in de Rheezermaten, waarbij we specifiek kijken naar het gebruik van een wetlandtrack op rups en hoe dit zorgvuldig wordt toegepast in trilveen, evenals de belangrijke rol van het afvoeren van maaisel.

Het Belang van Maaibeheer in de Rheezermaten

De Rheezermaten onderverdeeld in de Oude – en Nieuwe Rheezermaten is een van de vele natuurreservaten van Staatsbosbeheer. De oude Rheezermaten is een trilveen met een rijke flora. Doordat het gewas jaarlijks wordt gemaaid en afgevoerd, kunnen orchideeën en waterdrieblad hier groeien. Ook wordt met maaien voorkomen dat het gebied langzaam dicht groeit met houtige opslag. De Nieuwe Rheezermaten is hoger gelegen en een stuk droger. De hooggelegen delen van de Nieuwe Rheezermaten kun je makkelijk maaien met een trekker. Maar het maaien van het trilveen in de Oude Rheezermaten is toch een ander verhaal. Een van de meest opvallende aspecten van dit beheer is het gebruik van een wetlandtrack op rups, speciaal ontworpen om te opereren in moerassige en drassige omstandigheden.

Maaibeheer met een Wetlandtrack op Rups

Een wetlandtrack op rups is een speciaal voertuig dat ontworpen is om de Oude Rheezermaten en andere vergelijkbare natuurgebieden te betreden zonder de kwetsbare ecosystemen te beschadigen. De rupsbanden verdelen het gewicht van het voertuig gelijkmatig en voorkomen schade aan de bodemstructuur. Dit is van cruciaal belang in gebieden met trilveen, waar de grond gevoelig is voor verstoring. Het gebruik van een wetlandtrack op rups minimaliseert de impact op de ondergrond. Het trilveen in de Rheezermaten blijft een kwetsbaar systeem. Met de inzet van een wetlandtrack op rups wordt de trilveenstructuur zo min mogelijk verstoord. Het voertuig beweegt zich met zorg door het gebied, waardoor de schade tot een minimum wordt beperkt. Maar het is wel een tijdrovend karwei!

Afvoeren van Maaisel:

Duurzaam Beheer in de Rheezermaten. Het maaibeheer in de Rheezermaten omvat niet alleen het maaien zelf, maar ook het afvoeren van maaisel. Dit is een cruciaal aspect van duurzaam beheer. Het verwijderen van maaisel voorkomt dat voedingsstoffen zich ophopen en verrijkt de bodem op een gecontroleerde manier. Het maaisel wordt verzameld en naar de randen van het gebied gebracht om te worden afgevoerd. Het maaisel wordt veelal gebruikt om de bodemvruchtbaarheid van landbouwgrond op zand te verbeteren.

Het maaibeheer in het laagveengebied de Oude Rheezermaten is een tijdrovend proces. Het gebruik van een wetlandtrack op rups en het zorgvuldig afvoeren van maaisel zijn cruciale stappen om de kwaliteit en de diversiteit van dit gebied te behouden.  Wil je de Rheezermaten zelf ervaren? Ga dan eens mee met een Vechtdalgids ze vertellen u er graag meer over!

 

Veel buitenplezier gewenst,

Nico Arkes

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog