www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Berichten met de tag:
Ruimte voor de Rivier

Overijssel

Een veelzijdig en dynamisch project

Op 29 september is het tijd voor een feestelijke afronding van het veelzijdige en dynamische deelproject IJsseluiterwaarden Olst als onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier.

lees meer
Overijssel

Project Ruimte voor de rivier IJsseldelta open voor publiek

Op zaterdag 4 juni a.s. hebt u op de landelijke Dag van de Bouw de gelegenheid met eigen ogen te zien wat de stand van zaken is rond het Reevediep, ook wel bekend onder de naam Bypass Kampen. Het is een complex project waarbij naast hele mooie riviernatuur ook ingewikkelde technische hoogstandjes worden gerealiseerd. In […]

lees meer
Overijssel

Handen uit de mouwen op blote voeten

Dat was nog eens een buitenkans voor zo’n 20 leerlingen van de 1e klas van het VMBO van het Ichthus college uit Kampen. Ze deden mee aan de Rietplant Expeditie nabij de Roggebotsluis van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. In opdracht van de Provincie Overijssel verzorgt Natuur en Milieu Overijssel deze weken drie […]

lees meer
Overijssel

Buitenles aardrijkskunde Duursche Waarden

Deze keer een blogartikel niet rechtstreeks van mijn hand maar van twee leerlingen van Scholengemeenschap Capellenborg in Wijhe. Graag laat ik hen aan het woord. Met vriendelijke natuurgroeten, IJsselboswachter Anja Nijssen Wij zijn op donderdag 24 september met 4 Havo naar de Duursche Waarden geweest in Den Nul bij Fortmond. Er waren 2 gidsen die […]

lees meer
Overijssel

Buiten gebeurt het!

Het rivierproject Ruimte voor de Rivier Deventer is bijna afgerond. Na jaren van voorbereidingen aan bureaus volgenden de werkzaamheden in het veld. Nu de afronding nadert organiseerden de betrokken partijen een conferentie om samen te Leren van Ruimte voor de Rivier Deventer. Want wat komt er veel kijken bij zo’n groot project, waarbij zoveel partijen […]

lees meer
Rivierengebied

Beleef de Millingerwaard samen op zondag 3 juli !

Zondag 3 juli vindt de feestelijke afsluiting van het herinrichtingsproject plaats in de Millingerwaard. Staatsbosbeheer nodigt je graag samen met de aannemerscombinatie en de omgeving uit om dit te vieren tijdens een publieksdag.

lees meer
Limburg

Schilderij-foto voor even terug in ’t Sohr

Vroeger schilderden onze oude meesters de prachtige Hollandse landschappen op het doek. Zo was Salomon van Ruysdael bekend vanwege zijn rivierlandschappen. In 1647 maakte hij het schilderij “De veerpont”. Ter ere van de feestelijke afsluiting van het Programma ‘Natuurlijke Klimaatbuffers’ in mei van dit jaar, ging fotograaf Loek van Vliet in het natuurgebied ’t Sohr […]

lees meer
Biesbosch

Rivierjutters opgelet, zoek naar de larve van de rivierrombout!

Als de waterstanden de komende dagen weer zakken naar gangbare zomerwaardes maken Biesbosch bezoekers en rivierjutters kans op een ontmoeting met een heel mooi insect. Een soort die sinds 25 jaar gelukkig weer in ons land voorkomt. Een hoopvolle terugkeer , die te maken heeft met een verbeterde waterkwaliteit. Ik heb het natuurlijk over de rivierrombout.
Dit jaar inventariseert de Vlinderstichting een aantal strandjes in de Sliedrechtse Biesbosch op deze soort. De Biesbosch met zijn Merwedes en Amer is een belangrijk opgroeihabitat. Tijdens voorgaande onderzoeken bleken die strandjes en kribben een belangrijk ´uitsluipgebied´.

lees meer
Biesbosch

Drie paar broedende visarenden in de Biesbosch

De visarend broedt sinds 2016 in Nationaal Park De Biesbosch. Na de hoge waterstanden (1993-1995) volgden er diverse, grootschalige natuurontwikkelingsprojecten, waarbij het in het begin draaide om kleiwinning en later om Ruimte voor de Rivier. Diverse ondiepe, visrijke lagunes en rustige locaties werkten als een magneet op visarenden. Het proces begon met regelmatig overzomerende exemplaren, die in het waterrijke natuurgebied bleven ‘hangen’. De Biesbosch is het enige gebied in ons land waar visarenden tot broeden komen. In 2020 kwamen er drie paar tot broeden. Een paartje staakte hun werkzaamheden en kwam niet tot broeden. Zoiets gebeurt echter wel vaker, wellicht volgend jaar beter!

lees meer
Biesbosch

Open dag in de Biesbosch – 120 jaar Staatsbosbeheer –

Staatsbosbeheer bestaat 120 jaar en dat wil deze dienst niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Aanstaande zaterdag 7 september wordt er in de Biesbosch vanaf 10.00u tot en met 16.00u een open dag gehouden. De festiviteiten vinden plaats op en rondom het ‘oude’ parkerterrein bij het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam (gemeente Altena). Jong en oud kunnen gratis meedoen aan tal van activiteiten. Zo wordt er gewandeld over het griendcomplex De Pannekoek, of door het natuurontwikkelingsgebied de ‘kleine’ Noordwaard. Medewerkers van Staatsbosbeheer laten u zien, wat er allemaal bij komt kijken om zo’n nat en uitgestrekt gebied als de Biesbosch te beheren. De kleintjes kunnen in het water kliederen, om waterdiertjes zoals driedoornige stekelbaarzen en diverse soorten kevers te vangen.

lees meer
Biesbosch

Succesvolle handhavingsdag in Nationaal Park De Biesbosch

In Nationaal Park De Biesbosch worden regelmatig controles uitgevoerd. Op bepaalde tijden in het seizoen worden er handhavingsacties georganiseerd waarbij meerdere diensten zoals Sportvisserij Nederland, Gemeente Drimmelen, Samen sterk in Brabant en de Omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid en Brabant Noord. Er werden diverse verbalen opgemaakt, doorgaans voor watergerelateerde overtredingen.

lees meer
Biesbosch

Een bijzonder geslaagd visarend-event!

Sinds twee jaar broeden er visarenden in De Biesbosch. Zoiets gebeurde nog niet eerder binnen onze landsgrenzen. De boeiende visarend stond vandaag centraal in het door Staatsbosbeheer en het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam georganiseerde visarend-event. Een dag lang met honderden belangstellenden naar deze vogels kijken, waarbij het vervoer uitsluitend elektrisch diende te gebeuren. In totaal vijf vaartochten met elektrische fluisterboten en drie rondritten met de elektrische trein van SonoKoek uit Werkendam. Op iedere rit werden er een of meerdere visarenden gezien. September is en blijft in De Biesbosch visarendmaand!

lees meer
Biesbosch

Zes jonge visarenden!

Het broeden van visarenden in ons land werd nog niet eerder vastgesteld. Er was in juli 2002 wel sprake van nestbouw. Medewerkers van Staatsbosbeheer ontdekten toen een nest in de Oostvaardersplassen. Een wijfje sleepte daar toen met takken. Iedereen keek reikhalzend uit naar het daarop volgende voorjaar, maar helaas liet het koppel visarenden verstek gaan. Sinds vorig jaar is er sprake van broedende visarenden binnen onze landsgrenzen. Vorig jaar bracht een stel visarenden een jong voort in een (boom)nest in de Noordwaard. Het eerste, ooit op Nederlandse bodem geboren visarend was een feit! Dit seizoen was dat nest weer bezet, maar dit keer kropen er drie jongen uit het ei. Een ander koppel bouwde in 2016 een nest in een dwarsvleugel van de hoogspanningsmast in het spaarbekken De Gijster en was dit jaar present met eveneens drie geboren jongen. In 2017 dus twee paar broedende visarenden in de Biesbosch met in totaal zes geboren jongen. Een prachtig resultaat. Het bouwen van nesten door visarenden in hoogspanningsmasten is nieuw voor Nederland, maar in het National Park Müritz, in de voormalige DDR, is dit een vertrouwde gewoonte. Vooral in dit merengebied liggen soms meerdere nesten in een hoogspanningsmast.

lees meer
Biesbosch

Op pad met Shane O’Connor; een collega uit Australië

Shane O’Connor werkt als boswachter bij de Queensland Parks Wildlife Service in Australië en wil graag een indruk krijgen van het werk in de Noordwaard. Altijd leuk om collega’s van de andere kant van de wereldbol te ontmoeten en iets van je werk te laten zien. We ontmoeten elkaar bij de ingang van het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam.

lees meer
Biesbosch

Visarenden bouwen verder aan hun nesten

6Een primeur in de Nederlandse natuur De boswachters van de Biesbosch hebben goede hoop dat dit jaar voor het eerst ooit in ons land een visarend (Pandion haliaetus) in Nederland gaat broeden. Sinds 2014 overzomerden er meerdere exemplaren in Nationaal Park De Biesbosch, en bouwde ze diverse nesten, maar tot broeden is het tot op […]

lees meer
Biesbosch

Noordwaard in trek bij steltlopers

Sinds november 2015 staat De Noordwaard bij Werkendam onder invloed van het getij. Het bouwland veranderde in een gegraven geulenstelsel met wisselende waterstanden. Dit enorme wetland is bijzonder in trek bij steltlopers. Joey Braat (19) uit Hank bezoekt het kersverse natuurgebied zeker drie keer per week. Steltloper Hij geniet er van alle vogels, maar eigenlijk […]

lees meer
Biesbosch

Hoog water in de Noordwaard

De laatste twintig jaar is er in de Biesbosch veel veranderd. De hoge waterstanden in de jaren ’90 vormen de aanleiding. Zo moesten er bijvoorbeeld in 1995 meer dan 200.000 mensen uit het rivierengebied evacueren. Aanvankelijk ging het om kleiwinning in combinatie met natuurontwikkeling. Later werd Ruimte voor de Rivier afgekondigd, beleid waarbij er vooral […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog