www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Beheer hoogveenvennen in de winter

28 februari 2012 rivierengebied in Rivierengebied

Staatsbosbeheer probeert elk jaar te profiteren van vorstperiodes. Veel werkzaamheden worden bemoeilijkt door strenge vorst.  Maar Staatsbosbeheer heeft de afgelopen periode dankbaar gebruik gemaakt van de bevroren grond en de vennen in het Overasseltse Vennengebied.

In het Vennengebied wordt door vergrassing de “natte heidevegetatie” onderdrukt en is er sprake van een sterke concurrentie. Grote pollen pijpenstro die in de loop van de jaren zijn ontstaan, hebben namelijk een schaduwwerking op de kwetsbare vegetatie die er onder groeit.

Schaapskudde

Op drogere plekken wordt pijpenstro teruggedrongen door begrazing van een schaapskudde. Maar op de wat nattere stukken, zoals de hoogvenen, gaat dat niet zo makkelijk en helpen we de kudde een handje. Om die natte plekken te kunnen bereiken met machines maken we handig gebruik van de dikke laag ijs en de bevroren grond.

Maaibeheer

Door middel van plaatsgewijs maaibeheer, het afknippen van pijpenstro-pollen en het handmatig afruimen van het maaisel proberen we deze concurrentie te verminderen. Ook veenmossen profiteren hiervan waardoor deze ook meer kans krijgen en trilvenen zich verder kunnen ontwikkelen.

Afgeknipte pollen

Met een eenassige-trekker met een messenbalk worden de overheersende pijpestro-pollen afgemaaid.

Waar mogelijk is wordt ook met een kleine kraan gewerkt. Doordat de rupsen van de kraan een gelijkmatige gewichtsverdeling hebben, kan deze over het ijs goed de hoogvenen bereiken. Deze kraan knipt met een tang de pollen net boven het maaiveld af. Uiteindelijk worden de afgeknipte pollen en het maaisel afgevoerd om verrijking te voorkomen. 

Het vervolgbeheer bestaat waar mogelijk uit begrazing in de drogere perioden van het jaar, en blijvend maaibeheer in de vorstperioden.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog