www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Boswerkzaamheden Groesbeek

19 oktober 2012 rivierengebied in Rivierengebied

Duurzaam bos, voor nu en in de toekomst

Staatsbosbeheer start begin november met de  gebruikelijke houtoogst in het Groesbeekse Bos. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in het Kraaijendal (tussen de Nijmeegse Baan en de Maldense Baan). Het zagen gebeurt met oogstmachines en neemt een aantal weken in beslag. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen, doordat paden minder goed begaanbaar zijn.

Houtproductie

Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een van de functies van het bosgebied. De boswerkzaamheden combineren het oogsten van hout met het stimuleren van de natuurlijke ontwikkeling van nieuwe bomen. Het bos wordt gedund: er worden bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te kunnen groeien.

Werkzaamheden

Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. De  bomen die geveld worden hebben een stip gekregen. Bomen vellen gebeurt met een oogstmachine, een ‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken  van de gewenste lengte. De stammen worden naar de hoofdwegen gereden en opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen. De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas uitgevoerd worden als het werk afgerond is en de paden droog zijn.

Duurzaam bosbeheer

Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Ook wordt er niet méér geoogst, dan er bijgroeit. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd en komt dus uit duurzaam beheerd bos.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog