www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Boswerkzaamheden Groesbeekse Bos

7 oktober 2015 rivierengebied in Rivierengebied

Duurzaam bos, voor nu én in de toekomst
Staatsbosbeheer voert vanaf half oktober de gebruikelijke houtoogst uit in het Groesbeekse Bos. Op De Hoge Hoenderberg start de dunning voor komend jaar. Het zagen gebeurt met oogstmachines. Afhankelijk van het weer  is het werk medio maart 2016 afgerond. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen.

Houtproductie
Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een van de functies van het bosgebied. De boswerkzaamheden combineren het oogsten van hout met het stimuleren van de natuurlijke ontwikkeling van nieuwe bomen. Een deel van het bos wordt gedund: er worden bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Bij verjonging worden grotere open plekken gemaakt. Deze bomen hebben geen lengte- en diktegroei meer en daarmee is het tijd om op deze plekken de groei van nieuwe bomen te stimuleren. Op deze open plekken in het bos gaan nieuwe jonge bomen groeien. Door regelmatig te dunnen en verjongen zorgen we ervoor dat ook toekomstige generaties kwaliteitshout uit het bos kunnen blijven oogsten. En er ontstaat een bos met verschillende leeftijden, dat voor mens, plant en dier aantrekkelijk is. Bos blijft bos. De opbrengst van de houtverkoop gebruikt Staatsbosbeheer voor het beheer.

Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de dieren en planten die er leven en broeden. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen.

Ook wordt er niet méér geoogst, dan er bijgroeit. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd en komt dus uit duurzaam beheerd bos. Bomen krijgen een markering (gekleurde stippen of strepen), het zogenaamde blessen. Bomen vellen gebeurt met een oogstmachine, een ‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken  van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen. De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden worden door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas uitgevoerd worden als het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn.

Avonturenbos
Een klein deel van de oogst vindt plaats nabij het Avonturenbos Stekkenberg, waarbij het Filosofenpad gebruikt wordt voor transport van het hout. Dit werk gaan we zo snel mogelijk afmaken om zo de overlast voor het speelbos tot een minimum te beperken. In het Avonturenbos zelf wordt niet gewerkt.

Vragen over duurzame houtproductie bij Staatsbosbeheer? Stuur een mail naar Staatsbosbeheer, boswachter Corien Koreman c.koreman@staatsbosbeheer.nl  Kijk ook eens op de site van Hollands Hout of Staatsbosbeheer

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog