www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Houtoogst in het Groesbeekse bos

1 oktober 2018 Boswachter Lydie van Santen in Rivierengebied
harvester

Een oogst machine, dit heet een 'harvester'.

De houtoogst in het Groesbeekse bos start 8 oktober 2018. De oogst zal dit jaar hoofdzakelijk plaatsvinden in het bosdeel Klein Amerika. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een van de functies van dit multifunctionele bos.

Bosbeheer met oog op de toekomst

Duurzaam bosbeheer is lang vooruit kijken. Ook toekomstige generaties moeten hout van goede kwaliteit uit het bos kunnen blijven oogsten. We kiezen voor verschillende vormen van oogst. Om ruimte te geven aan andere bomen voor hun groei gaan we dunnen. Daar worden bomen tussen andere bomen weggehaald. Op enkele plekken in het Groesbeekse bos, gaan we stukjes bos verjongen. Daar worden de bomen op een bepaalde plek bijna allemaal tegelijk geoogst. Er blijven enkele bomen voor het zaad staan. De bodem wordt waar nodig bewerkt zodat het zaad in de bodem goed kan kiemen. Soms worden ook nieuwe bomen aangeplant. We monitoren goed of de verjonging van het bos op gang komt. Want bos blijft bos.

Veiligheid

Ook bomen kennen niet het oneindige leven, van jonge kiem groeien ze in tientallen jaren uit tot volwassen boom. Per boomsoort verschilt dit natuurlijk. Na een lange tijd van volwassen zijn begint ook bij bomen de aftakeling en sterven langzaamaan takken af. De boom wordt ‘grijs’. Het dode hout kan gevaar opleveren langs recreatiepaden doordat het onverwachts kan vallen. Tijdens deze oogst worden daarom enkele oude ‘grijze’ bomen die langs paden staan vanwege de veiligheid gezaagd.

Stippen in het bos

In het bos zijn op veel bomen een stippen te vinden. Het aanbrengen van de stippen wordt blessen genoemd. Daarbij wordt verschil gemaakt in kleur en symbool. De keuze om een boom wel of niet te blessen wordt zorgvuldig afgewogen. Bomen met een rode streep of stip worden geoogst. Bomen met een blauwe stip zijn geselecteerd als toekomstboom en blijven dus voorlopig staan. Het blessen wordt meestal al ruime tijd van te voren gedaan, soms wel een jaar, maar wordt vlak voor de oogst nogmaals gecontroleerd.

Een aangestipte boom
Een aangestipte boom

Planten en dieren

Bij de uitvoering van boswerkzaamheden wordt rekening gehouden met de dieren en planten die er leven. Voor de start van de werkzaamheden is nauwkeurig bekeken of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen.

Zien, horen en ruiken!

Tijdens de houtoogst is er in het bos van alles te zien, horen en ruiken. Het moment dat er in het bos gezaagd wordt met een oogstmachine, een ‘harvester’ ruikt het naar vers gezaagd hout. Ondanks de omvang van de machine velt en zaagt hij heel precies. Hij onttakt de bomen en zaagt de stam tot op de centimeter nauwkeurig af. In de directe omgeving zal de machine op dat moment uiteraard goed te horen zijn. Vanaf het pad kijken, mag natuurlijk altijd maar op een ruime veilige afstand!

Modder op het pad

Door het bos liggen vele wegen en paden, in het deel waar geoogst wordt liggen twee wandelroutes en doorkruist de MTB-route. Deze routes blijven tijdens de oogst open. Het gebruik van deze flinke bosmachines in combinatie met natte weersomstandigheden zal ervoor zorgen dat de paden tijdelijk modderig worden en minder goed begaanbaar zijn. Naar verwachting zijn de zaagwerkzaamheden voor het einde van dit jaar afgerond. De paden worden uiteraard hersteld zodra de werkzaamheden afgerond zijn en de weersomstandigheden het toelaten.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog