www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Dynamiek zorgt voor afsluiting Wandelkade Millingerwaard

12 februari 2019 Boswachter Twan Teunissen in Rivierengebied
Wandelkade Millingerwaard

Wandelkade Millingerwaard

Riviernatuur is dynamisch, dit zorgt bij ieder hoogwater voor grote veranderingen. Zo spoelt op de ene plek grond weg, en ergens anders wordt er juist zand afgezet. Veel soorten profiteren hiervan. Diezelfde rivierdynamiek zorgde er nu voor dat de kanten van de pas kort geleden opengestelde wandelkade in de Millingerwaard deels zijn wegspoelt. De wandelkade is dan ook tijdelijk afgesloten voor wandelaars. Zodra de waterstanden voldoende gezakt zijn wordt de kade gerepareerd.

De waterstanden in de Millingerwaard bewegen mee met het peil van de rivier. Als de Waal stijgt, stijgt dus ook het water in de Millingerwaard. Diezelfde waterstandsschommelingen hebben er nu voor gezorgd dat de nieuwe wandelkade deels is beschadigd. Voor de veiligheid van de bezoekers is nu besloten om de wandelkade af te sluiten. Nu is dat op dit moment geen probleem, want de wandelkade is door het hogere water overstroomd en dus sowieso ontoegankelijk. Zodra het water voldoende gezakt is gaat de aannemer aan de slag om de kade te herstellen. Wanneer dit gaat gebeuren is afhankelijk van de waterstand in de rivier en die kunnen we niet voorspellen. Even geduld dus…

In de zomer, na het hoogwaterseizoen, zal de herstelde wandelkade snel begroeid raken. Daarnaast worden de taluds van de kade door de invloed van water en wind zo gevormd dat er uiteindelijk een stabiele wandelkade ontstaat. Hierdoor zal de grond van de kade minder makkelijk wegspoelen.

Zodra de route weer toegankelijk is zal ik dat hier weer melden.

reageren

geef een reactie

  • Twan Straten
    12 februari 2019 om 13:09

    Aan de Nijmeegse kant (Stadswaard) is ook al diverse keren op deze wijze een wandelroute (opnieuw) aangelegd. Keer op keer (en tot op heden !) spoelde deze weg bij het eerstvolgende hoge water.
    Ben dus benieuwd of het hier nu wel zal gaan lukken iets duurzamers aan te leggen… Zo ja ? Dan deze methode ook toepassen in de Stadswaard…!
    Bedankt alvast !

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog