www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Herinrichting oude zandwinplas Millingerwaard

28 februari 2019 Boswachter Twan Teunissen in Rivierengebied
Blauwe reiger langs de plas in de Millingerwaard

Blauwe reiger langs de plas in de Millingerwaard

Langzaam gaan we in de Millingerwaard richting afronding van de werkzaamheden. Om de doelen voor hoogwaterveiligheid te behalen wordt er op twee plekken langs de voormalige zandwinplas wilgenopslag gekapt. Dit gebeurt in de eerste week van maart.

Een groot deel van de Millingerwaard is inmiddels opnieuw ingericht. Er is klei en zand gewonnen en hoogwatergeulen zijn gegraven. De natuur neemt een groot gedeelte van het gebied weer over en bovendien is de omgeving van de Millingerwaard veel veiliger geworden tijdens extreem hoogwater. Maar het werk is dus nog niet helemaal af. Zo wordt midden in de Millingerwaard de komende week wilgenopslag gekapt. Daarna krijgen de oevers van de plas hun definitieve inrichting die van belang is voor de hoogwaterveiligheid.

Kaartje werkzaamheden maart
Kaartje werkzaamheden maart

Het verwijderen van de opslag is binnen een week afgerond. Vooraf heeft een ecoloog een check uitgevoerd op aanwezigheid van broedende vogels, nesten en aanwezigheid van bijvoorbeeld bevers.

Als de wilgen weg zijn krijgen de oevers hun definitieve inrichting. Bovendien wordt zand dat tijdelijk is opgeslagen in de oude zandwinplas de komende tijd overgepompt naar de oostkant van de Millingerwaard. Uiteindelijk zal de inrichting van de Millingerwaard in 2020 worden afgerond.

Tijdens de werkzaamheden zal er voor wandelaars en fietsers wat overlast kunnen zijn. Volg de aanwijzingen op borden of aanwijzingen van de aannemer of boswachter. De Millingerwaard blijft wel toegankelijk voor een wandeling of fietstocht.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog