www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Inloopbijeenkomst Geitenwaard

23 april 2019 Boswachter Twan Teunissen in Rivierengebied
Zomereik

Zomereik

Op donderdag 25 april zijn omwonenden en belangstellenden van harte welkom bij de inloopbijeenkomst over het project Geitenwaard. Tussen 19:30 uur en 21:00 uur kunt u binnenlopen om u persoonlijk te laten informeren over ontwikkelingen in de Geitenwaard bij Herwen in de gemeente Zevenaar.

Voor natuurontwikkeling in de Geitenwaard is een inrichtingsplan gemaakt. Op basis van dit inrichtingsplan worden de komende tijd de benodigde vergunningen aangevraagd, onderzoeken uitgevoerd en de aanbesteding voorbereid voor uitvoering. Het is de bedoeling dat de aannemer in het voorjaar van 2020 gaat starten met de uitvoering . In het oostelijk deel van de Geitenwaard wordt ooibos ontwikkeld omzoomd door struweel dat geleidelijk overgaat naar het omringende grasland. In het midden van de Geitenwaard is er ruimte voor glanshaverhooiland en flora- en faunarijk grasland. Deze inrichting is afgestemd met onze buren en sluit goed aan bij hun initiatief voor particuliere natuurrealisatie in het westelijk deel van de Geitenwaard.

Over 100 jaar ziet het hardhoutooibos in de Geitenwaard er misschien zo uit.
Over 100 jaar ziet het hardhoutooibos in de Geitenwaard er misschien zo uit.

Nieuwe riviernatuur in de Geitenwaard

Ontwikkelen van ooibos en graslandtypes in de Geitenwaard vormt onderdeel van de inrichting van de Rijnwaardense Uiterwaarden en maakt onderdeel uit van het provinciaal natuurbeleid. Bij de invulling wordt ook gekeken naar meekoppelkansen voor recreatieve routes met aandacht voor het cultuurhistorische verleden. Het ontwikkelen van nieuwe riviernatuur door Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat gaat hand in hand met het particulier natuurbeheer bij onze buren.

Lees ook dit artikel in De Gelderlander.

De inloopbijeenkomst vindt plaats op 25 april 2018 tussen 19:30 uur en 21:00 uur in Dorpshuis de Cluse, Martinusweg 29 in Herwen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer, omgevingsmanager Geitenwaard, Annemieke van den Berg, 06 52 401 611.

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog