www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Nieuwe mountainbikeroutes in het Rijk van Nijmegen

22 augustus 2019 Boswachter Lydie van Santen in Rivierengebied

In het Rijk van Nijmegen komt een nieuw routenetwerk voor mountainbikers. Op 26 augustus start de aanleg. In deze blog meer over wat er staat te gebeuren.

Routenetwerk

De betrokken partijen; Gemeente Nijmegen, Staatsbosbeheer, Dekkerswald en de Stichting MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen zijn het eens over het MTB routenetwerk en de voorwaarden. Door kortere lussen aan elkaar te koppelen ontstaat er een routenetwerk door de terreinen van de verschillende eigenaren. Vooralsnog worden alle routedelen ten oosten van de Biesseltsebaan gerealiseerd.

Nieuw MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen

Singletracks
Door de mountainbikeroutes zoveel mogelijk los te koppelen van de bestaande paden levert dit naast een fantastische beleving voor de mountainbikers ook meer rust op voor de overige recreanten in de natuurgebieden. Om dat te bereiken worden nieuwe specifieke MTB paden aangelegd, ‘singletracks’, smalle paadjes van ca. één meter breed. Waar het niet haalbaar is (vanuit financieel of ecologisch oogpunt) om singletracks in het bos aan te leggen, blijven ook enkele bestaande bospaden in de route opgenomen.

Aanleg en vrijwilligerswerk

Bij de aanleg geldt het uitgangspunt dat de flora, fauna of erfgoed niet wordt verstoord. De singletracks worden aangelegd tussen de bomen. Alleen risicovolle bomen die onverwachts zouden kunnen omvallen zullen preventief gerooid worden. Onder leiding van professioneel routebouwer Patrick Jansen wordt de aanleg samen met enthousiaste vrijwilligers gerealiseerd. Het vrijwilligerswerk betreft voornamelijk snoeien, uitvlakken van de route en plaatsen van bebording. De aanleg start bij Staatsbosbeheer op De But en ‘t Gruske, daarna volgen Westermeerwijk en overige delen in het Groesbeekse bos.

Onderhoud en vignet

De stichting MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen zorgt voor beheer en onderhoud in afstemming met terreineigenaren. De kosten hiervoor worden betaald van sponsorbijdragen van bedrijven die toeristisch en economisch gezien baat bij de route hebben, een vaste bijdrage per deelnemer aan mountainbike evenementen in het gebied en alle donateurs die een vrijwillig vignet aanschaffen.

Vrijwilligerswerk

De stichting weet zich gesteund voor aanleg en onderhoud door een groot aantal vrijwilligers uit het hele land om een of meerdere dagdelen per jaar mee te helpen met aanleg en onderhoud. Aanmelders zijn nog steeds welkom via Facebook MTB route Rijk van Nijmegen Vrijwilligersgroep of via info@mtb-rijkvannijmegen.nl.

Vragen over dit project?

Neem voor vragen contact op met Boswachter Lydie via l.vansanten@staatsbosbeheer.nl of 06-22523472.

reageren

geef een reactie

 • Karin
  3 februari 2020 om 21:31

  Onbegrijpelijk om de bossen op deze manier te verminken. Het doet me verdriet. Overal zijn paden aangelegd in kronkels en bochten en doorkruizen talloze keren de wandelpaden. Neem het relatief kleine bos Hoogte 80/ Vijverhof/ Meerwijkselaan. Ook daar zijn ze met een graafmachine dwars door bospercelen gegaan die functioneerden als rustgebied voor ree- en zwartwild. Ik hou van deze bossen, nu loop ik voor een groot deel in een park. Het zal alleen maar nog meer MTB-ers aantrekken die elders wonen. Onbegrijpelijk dat natuurorganisaties en natuurbeheerders de MTB-ers op deze wijze tegemoetkomen. Dit gaat veel te ver. Een bos is natuur, geen sportrecreatiepark.

 • Wilma
  23 januari 2020 om 15:54

  Het bos tussen de Vijverhof en Meerwijkselaan is een van de weinige bossen waar honden los mogen en kunnen lopen. Het is geen groot bos en nu wordt er een uitgebreid MTB route aangelegd. De wandelende hondenbezitters die ik tegenkom zijn er totaal niet blij mee. De wandelpaden en MTB paden kruisen elkaar op veel plekken. Het is een slecht idee om in dit bosgedeelte een MTB route aan te leggen. Graag een reactie.

  • Marjan
   25 januari 2020 om 13:52

   Ik ben het eens met Wilma. Het pad kruist de bestaande paden enorm vaak, dat gaat ongelukken opleveren. De verhouding bos/of is volkomen zoek!
   De “oplossing” zal dan wel zijn dat de honden aan de lijn moeten.
   Ik gun de mountainbikers hun hobby , maar hij moet dat tenkostte gaan van het wandelgenot?

 • Kim
  4 september 2019 om 15:39

  Gefeliciteerd Lydie met dit mooie initiatief!!

 • Martijn
  27 augustus 2019 om 12:48

  Leuke ontwikkeling. Op de URHeuvelrug is het genieten van elke meter. De oude brede paden zijn saai met weinig uitdaging maar ik hoop dat niet alles op de schop gaat en met name de rode route is klassiek cross country.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog