www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Veiligheidsbeheer in de Gelderse Poort

2 december 2019 Boswachter Twan Teunissen in Rivierengebied
Oude Waal

Begroeiing achter de Oude Waal

De komende weken wordt op een paar plekken gezaagd in de Millingerwaard, Erlecomse Waard en bij de Oude Waal. Het verwijderen van struiken en bomen zorgt voor voldoende doorstroming tijdens hoogwater en daarmee voor veiligheid achter de dijken. Dit veiligheidsbeheer komt voort uit een overeenkomst die Staatsbosbeheer met Rijkswaterstaat heeft.

In onze natuurgebieden in de uiterwaarden van Waal en Rijn in de Gelderse Poort verzorgt Staatsbosbeheer in opdracht van Rijkswaterstaat het veiligheidsbeheer. Dit betekent dat als er ergens meer vegetatie groeit dan is toegestaan in de zogenaamde vegetatielegger we bomen of struiken moeten weghalen. De vegetatielegger laat zien welk type begroeiing waar is toegestaan; of in termen van Rijkswaterstaat: wat per 25 vierkante meter uiterwaard ‘de maximale ruwheid’ mag zijn. Voor de natuur is het weghalen van de vegetatie niet per se nodig, dit doen we echt voor de veiligheid.

De komende weken doen we dit in de Millingerwaard en Erlecomse Waard en we starten deze week nog bij de Oude Waal. In de Oude Waal staat er op een aantal plekken in de graslanden achter de Oude Waal en bij de Zwarte Weg meer hoge begroeiing dan toegestaan en datzelfde speelt in de rietvelden langs de dijk. Op deze plekken worden voornamelijk jonge wilgen en meidoorns weggehaald.

In de Erlecomse Waard gaat het om een aantal randen van laagtes met begroeiing van jonge wilgen. En in de Millingerwaard gaat gewerkt worden op een laaggelegen locatie die vol gegroeid is met wilgenopslag.

Meer meer over de vegetatielegger.

Meer over de samenwerking met Rijkswaterstaat op 7.500 hectare riviernatuur.

Meer over de Gelderse Poort.

Plekken waar veiligheidsbeheer plaats gaat vinden bij de Oude Waal
Plek waar veiligheidsbeheer plaats gaat vinden in de Erlecomse Waard
Plek waar veiligheidsbeheer plaats gaat vinden in de Millingerwaard
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog