www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Werk in uitvoering langs de Waal

24 november 2020 Boswachter Daan Meeuwissen in Rivierengebied

De komende weken wordt er in natuurgebieden langs de Waal ten oosten van Nijmegen op een aantal plekken gewerkt. Zo wordt er onder andere gewerkt in het kader van een inrichtingsproject en voor hoogwaterveiligheid. Tijdens deze werkzaamheden blijven de opengestelde natuurgebieden toegankelijk voor publiek.

Veiligheidsbeheer in de uiterwaarden

Staatsbosbeheer verzorgt het veiligheidsbeheer in onze natuurgebieden in de uiterwaarden in opdracht van Rijkswaterstaat. Bij extreem hoogwater is het belangrijk dat het water niet te veel wordt opgestuwd door bomen en struiken, maar snel genoeg naar zee kan stromen. Dit betekent dat als er ergens meer vegetatie groeit dan is toegestaan in de zogenaamde Vegetatielegger van Rijkswaterstaat we bomen of struiken weg moeten halen. De vegetatielegger laat zien welk type begroeiing waar is toegestaan; of in termen van Rijkswaterstaat: wat per 25 vierkante meter uiterwaard ‘de maximale ruwheid’ mag zijn. Wat weg moet en kan blijven staan wordt altijd goed afgewogen.

Meer weten over de vegetatielegger? Klik dan op de link.

De afgelopen weken is er al gewerkt bij de Oude Waal en in de Bemmelsche Waard, en nu gaan we aan het werk in de Erlecomse waard. Hier verwijderen we bomen en struiken langs een aantal laagtes die vooral begroeid zijn met jonge schietwilgen.

Volgende fase inrichtingsproject Millingerwaard

Je kan ze niet missen. De lange buizen voorzien van gele drijvers in de Millingerwaard. Als onderdeel van de afronding van het inrichtingsproject zal door deze buizen zand worden overgepompt. Dit zand heeft tijdelijk opgeslagen gelegen en zal nu worden gebruikt om de plas nabij de Waiboerweg ondieper te maken. Binnenkort zal de kleine zandzuiger worden verplaatst om te starten met deze werkzaamheden die ongeveer een jaar gaan duren. Paden en wegen kunnen modderig of slechter begaanbaar zijn.

Meer weten over het herinrichtingsproject in de Millingerwaard? klik dan hier.

Snoeiwerkzaamheden Bisonbaai

Eind november start Staatsbosbeheer met snoeiwerkzaamheden bij de populieren aan de noordzijde van de Bisonbaai. Er worden geen bomen gekapt.
De bomen bij de Bisonbaai worden frequent gecontroleerd op veiligheid voor bezoekers. Zo wordt er onder andere gekeken naar dood hout in de kroon van de boom en de algehele staat van de boom. Bomen met bijvoorbeeld dode takken die boven het pad hangen kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties. Zulke bomen worden nu gesnoeid.
Bij 23 bomen zal zogenaamde veiligheidssnoei worden uitgevoerd. Hierbij wordt het dode hout (vaak smallere zijtakken) uit de boom verwijderd. Vijf bomen worden ingenomen, ook wel veteranensnoei genoemd. Bij deze bomen zullen, naast het verwijderen van dood hout, enkele zware en dikke takken worden ingenomen. Eén boom is in dusdanig slechte staat dat alleen snoeien niet voldoet. Bij deze boom wordt de kroon vrijwel geheel verwijderd. De stam blijft staan zodat er een zogenaamde ‘spechtenboom’ ontstaat. Ecologisch gezien blijft de boom interessant voor talloze liefhebbers van slecht en dood hout, zoals kevers en spechten.

De Bisonbaai blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor publiek. Wel kan het voorkomen dat er tijdelijk een afzetting moet worden gerealiseerd omdat er bijvoorbeeld zwaardere takken worden gezaagd. Dit zal de aannemer terplekke moeten beoordelen om zijn werk veilig uit te kunnen voeren.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de Gelderse Poort of heb je vragen naar aanleiding van deze blog? Klik dan hier.

reageren

geef een reactie

  • jeanne zwart
    24 november 2020 om 19:06

    kan het zijn dat wij in het weiland gelegen Langstraat/Ooyse Banddijk een wilde kat hebben gezien ????

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog