www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Vegetatiebeheer uiterwaarden

27 september 2022 Boswachter Twan Teunissen in Rivierengebied

Foto Twan Teunissen Staatsbosbeheer

Binnenkort start Staatsbosbeheer met het vegetatiebeheer in verschillende uiterwaarden in de Gelderse Poort en het Rijk van Nijmegen. Een deel van de bomen en struiken zal voor de hoogwaterveiligheid worden verwijderd volgens de Vegetatielegger van Rijkswaterstaat. Bij extreem hoogwater moet het water niet worden opgestuwd door bomen en struiken, maar snel naar zee kunnen stromen. De werkzaamheden duren enkele weken. Het gebied blijft toegankelijk voor publiek.

Waarom moeten bomen en struiken weg?

In heel Nederland is door Rijkswaterstaat vastgelegd wat waar mag groeien in de uiterwaarden in verband met voldoende doorstroming voor de hoogwaterveiligheid. Bomen en struiken kunnen bij extreem hoogwater zorgen voor opstuwing van het water. Bij deze hoge waterstanden is het van belang dat het water zo snel mogelijk naar zee wordt afgevoerd.

Wat waar wel en niet mag groeien is vastgelegd in de Vegetatielegger of in een Waterwetvergunning. Staatsbosbeheer is als eigenaar wettelijk verplicht om te voldoen aan de in deze vergunning of Vegetatielegger vastgelegde maximale vegetatie. Rijkswaterstaat heeft geconstateerd dat er in een aantal uiterwaarden te veel vegetatie aanwezig is in de vorm van bomen en struiken. Om weer te voldoen aan de vergunning moet Staatsbosbeheer deze vegetatie verwijderen.

Voor de natuur vormt de begroeiing die we weg halen geen probleem, dit doen we dus alleen voor de hoogwaterveiligheid.

Meer weten over de vegetatieleggen van Rijkswaterstaat? Klik hier voor meer informatie.

Wat gaan we doen?

Op verschillende plekken in de Gelderse Poort en het Rijk van Nijmegen gaan we aan de slag met het vegetatiebeheer. Er wordt deze week gestart in de Klompenwaard en Bemmelse Waard. En komende week wordt gestart in Stadswaard, Oude Waal, Bisonbaai en Millingerwaard. De begroeiing bestaat vooral uit jonge schietwilgen en struiken. Daarnaast wordt op sommige plekken ruigte verwijderd met behulp van een klepelbak.

Foto Twan Teunissen Staatsbosbeheer

Bomen die weg moeten zijn in het gebied gemarkeerd met een rode stip of streep. Het vrijgekomen hout wordt versnipperd en afgevoerd. Tijdens de uitvoering blijft het gebied opengesteld voor publiek. Het kan zijn dat sommige delen van de uiterwaard tijdelijk wat modderiger of slechter toegankelijk zijn.

Op onderstaande kaart zijn de locatie met de belangrijkste ingrepen weergegeven:

Meer informatie?

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie, klik dan hier voor de Gelderse Poort en hier voor het Rijk van Nijmegen.

Benieuwd naar alle gebieden van Staatsbosbeheer? Bekijk dan ook eens deze kaart.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog