www.boswachtersblog.nl/ Rottum

Slotblog van de vogelwachters Rottumerplaat: “ga-ga-ga” ontbreekt

20 augustus 2013 bertcorte in Rottum

Grote meeuwen boven je hoofd 2013We worden ’s ochtends niet meer gewekt door de opgewonden herrie van scholeksters en het geklieuw, gemauw, ge-“ga-ga-ga” en wat niet al voor geluiden uit het brede scala van klanken waarover zilvermeeuwen beschikken. Hier thuis klinkt weer het getsjilp van huismussen, een vogelsoort die op Rottumerplaat ontbrak. Ons verblijf op  ‘Plaat lijkt wel een droom nu we na vier maanden weer aan de wal zijn. Als ik met mijn blote voeten mijn pantoffels aanschiet, voel ik daar gelukkig nog veel zand in als bewijs dat het geen droom was. Stuivend zand is misschien wel het meest indrukwekkende natuurverschijnsel dat we op Rottumerplaat hebben meegemaakt. Duinen die gevormd werden bij oostenwind en weer werden afgebroken als de wind draaide. Nesten die helemaal verdwenen onder dat stuivende zand.

Veranderend eiland
In het nabije verleden werd dat proces van stuivend zand nog zoveel mogelijk aan banden gelegd, en ontstond er met hulp van stuifschermen

Restanten stuifschermen
Restanten stuifschermen

en aangeplante helm een grote stuifdijk, en in de luwte daarvan een prachtig begroeide kwelder. Nu de natuur weer vrij spel krijgt zal dat veranderen. Met GOBI-matten is destijds de voet van die stuifdijk zoveel mogelijk vastgelegd. Eerst dachten we dat die naam iets met de Gobi-woestijn te maken had, maar GOBI blijkt de afkorting voor Gelders-Overijsselse Beton Industrie te zijn.

GOBI matten
GOBI matten

Op een soort canvasmat zijn betonblokjes vastgelijmd, en die matten zijn mooi strak neergelegd om het opgestoven zand vast te houden. Bij storm en hoge waterstanden worden deze GOBI-matten nu aan de noordzijde van het eiland beetje bij beetje opgerold. Als er een steen door de golfslag is losgeslagen, maakt een scholekster dankbaar gebruik van dat holletje om er zijn nest te maken. Ter bescherming van het eiland zijn ook een aantal puindammen als golfbrekers aangelegd. Veel puin van sloopactiviteiten in Zoutkamp werd naar Rottumerplaat gebracht om deze dammen te maken. Ook dat puin wordt uit elkaar geslagen en tussen de puinresten vinden

Noordse stern
Noordse stern

we nestelende vogels: noordse sterns, bontbekplevieren en scholeksters. Zij benutten zonder enig vooroordeel elke kans om ergens veilig te kunnen nestelen.
Het is te kostbaar om al deze kunstmatige constructies te verwijderen, en het heeft ook iets moois om te zien hoe langzaamaan de natuurkrachten deze kunstwerken afbreken. Een moedig besluit van de Beheer en Adviescommissie Kustverdediging Rottumeroog en Rottumerplaat (BAKR) om dit proces zijn gang te laten gaan.
Hoe dynamisch dit gebied is, blijkt goed als we de kaart uit 1961, die in het gebouw op Rottumerplaat hangt met de huidige situatie vergelijken. Op de kaart uit 1961 staan ook nog alle toenmalige plannen tot bedijking van de Friese en Groninger kust ingetekend. Toen was Rottumerplaat nog een langgerekt eiland, maar nu is de hele westpunt verplaatst. Dat zand is echter niet verdwenen, maar heeft het eiland naar het noorden en zuiden toe doen groeien.

kaart uit 1961

De herfsttrek zet door
De laatste week van juli groeiden de aantallen steltlopers die terugkwamen uit het hoge noorden in rap tempo. De herfsttrek zette echt door. Bij opkomend water was het leuk om te zien hoe rosse grutto’s werden samengedreven op het wad ten oosten van de toren. De meesten staken daar meteen de kop in de veren en gingen slapen, staand op één of twee poten. Het water bleek echter nog verder op te komen en dreef ze hogerop. Met kennelijke tegenzin schoven ze op. Enkele hielden hun ene ingetrokken poot gewoon ingetrokken en vlogen met een gestrekte poot een stukje op, streken op die ene poot weer neer en staken onmiddellijk de kop weer in de veren. Totdat het water nog weer hoger kwam en ze uiteindelijk echt weg moesten en hogerop langs de Binnenzee gingen overtijen. Ze moesten kennelijk na een zomer op de toendra echt weer wennen aan het getij. Op het wad vonden we bij laag water ook enkele planten groot zeegras,

Groot zeegras
Groot zeegras

geliefd voedsel voor rotganzen als ze eind september weer terugkomen.

Lepelaars
Bij een laatste controle van de lepelaar-kolonie op 1 augustus bleek dat er toch een nieuw groepje nesten was bijgekomen en zagen we nog zes al vrij grote kuikens die nog niet konden vliegen. Het totaal aantal nesten van de lepelaar op Rottumerplaat kwam daarmee voor dit jaar op 41. De meeste jonge lepelaars vlogen al onafhankelijk van hun ouders rond. Een geringde lepelaar die dit seizoen op ‘Plaat had gebroed werd op 1 augustus al weer in het Lauwersmeer gezien.

Dagvlinders

Lamsoor
Lamsoor

Gedurende onze laatste week stond de lamsoor op de kwelder, en de akkerdistels in het duin prachtig in bloei en zagen we net als bij onze buren op Rottumeroog volop Heidevlinders. Andere dagvlindersoorten waren Atalanta, Dagpauwoog, Distelvlinder, Groot Koolwitje, Geaderd Witje, Klein Koolwitje, Kleine Vos, Hooibeestje, Bruin Zandoogje, Icarusblauwtje, Zwartsprietdikkopje, St. Jansvlinder en een prachtige libel: de Blauwe Glazenmaker.

Dagvlinders
Vlinderrijkdom op Jacobskruiskruid

Vogels
Eén ding is zeker: Rottumerplaat is een eiland om van te gaan houden. Vanuit de toren overzie je zowel de Noordzee als de Waddenzee steeds veranderen in het trage maar onverzettelijke ritme van het getij. In de bossages rondom het huis wemelt het in de trektijd van de zangvogels. Vanuit de huiskamer hebben we een waterral, jagende blauwe kiekendieven, een appelvink en zelfs een kerkuil gezien. Onze lijst is met 138 verschillende soorten vogels bijna net zo lang als die van onze buren op Rottumeroog. We zullen het missen. Toen het ms. Harder ons op 2 augustus weer naar de Eemshaven bracht, konden we voor het eerst van dichtbij de zeehonden goed zien. Indrukwekkend hoeveel er tegenwoordig zijn.

Gewone zeehonden op de oostpunt
Gewone zeehonden op de oostpunt

En nu zijn we weer aan de wal.

Bart en Doortje Ebbinge-Dallmeijer

reageren

geef een reactie

 • René Noordegraaf
  29 september 2013 om 06:11

  Zondag 29 september om 04.40 uur aan de steiger bij de boot in Lauwersoog aangekomen, 10 minuten later nog een enthousiast paar, iedereen zin om naar Rottumeroog te gaan. Helaas er komt geen schipper, voicemail maar ingesproken en onverrichterzake terug naar huis gegaan.
  Blijkt later dat de annulering niet zoals het excursie voucher aangaf op de web-log is gedaan maar op een geheel andere plek op de site.Moet maar net je oog op vallen! Trouwens de reden dat de excursie niet door ging was de lage waterstand gecombineerd met een oostenwind. Het eerste was toch al jaren bekend in de getijdetabellen; 29 september is 2 dagen na laatste kwartier dus een laagtij. Om dan toch een excursie te plannen en dit dan vervolgens niet correct op de aangegeven wijze in een annulering te communiceren is wel erg nalatig! Jammer van Staatsbosbeheer had wel meer professionaliteit verwacht!! Ben benieuwd wat voor consequenties er getrokken gaan worden!
  René Noordegaaf

  • Bert Corté
   30 september 2013 om 15:56

   Spijtig dat de excursie niet door kon gaan gisteren. Laag water was bekend, maar dit hoeft normaal gesproken geen probleem te zijn. De kracht van de oostenwind laat zich niet van tevoren goed voorspellen, maar is wél van grote invloed op de Waddenzee. Dat is de kracht van de natuur. In maart jl. gingen om dezelfde reden ook twee excursies niet door.
   Uw klacht over de wijze van communiceren pakken we op. De annulering stond wel op het weblog, maar te ver verstopt op deze pagina: http://staatsbosbeheerrottum.wordpress.com/op-excursie-naar-rottum/
   In het vervolg zullen wij annuleringen op de homepage publiceren.

   Met vriendelijke groet,
   Jorien Bakker, communicatieadviseur

 • Deirdre de Bruyn
  22 augustus 2013 om 14:41

  Wat een mooie woorden geven jullie eraan, ik kom weer helemaal terug in het gevoel.

  Komend weekend, eind augustus 2013, mag ik een paar dagen zijn op deze plek, die voor altijd een zeer grote, onuitwisbare en bijzondere plek in mijn hart heeft!

  Deirdre de Bruyn, vogelwacht Rottumerplaat van 1986 en 87.

 • Jan Buis
  21 augustus 2013 om 10:26

  Maandag 19 augustus op rottumeroog geweest. Was een geweldige ervaring samen met mijn zoon.
  Wat een prachtige dynamiek, wijdsheid, jammer dat we weer weg moesten, hadden wel een etmaal willen mee maken. Doch verstand gebruiken en overlaten aan de natuur om verstoring van dit ritme tegen te gaan.
  Zowel van de schipper als van de vrijwillige vogelaar genoten van hun bevlogenheid en liefde van de ongrijpbare Waddenzee,
  Wij zijn te gast op deze aarde en niet andersom was de les van mijn zoon.
  Jan en Thijs Buis

 • Birds and butterflies of Rottumerplaat island | Dear Kitty. Some blog
  20 augustus 2013 om 20:50

  […] and Doortje Ebbinge-Dallmeijer, wardens of Rottumerplaat desert island in the Netherlands, blog about what they have […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog