www.boswachtersblog.nl/ Rottum

Rosse Grutto op doorreis bezoekt even Rottumerplaat

13 mei 2017 Boswachter Jaap Kloosterhuis in Rottum
rosse grutto's

rosse grutto's

Hoewel we nog maar heel weinig kennis hebben van het leven van trekvogels, leren we door gedegen onderzoek wel steeds meer. Vooral sinds er zendertjes gebouwd kunnen worden die zó klein zijn dat trekvogels ze kunnen dragen. De gegevens die op deze manier worden verzameld leveren nieuwe inzichten in de gevaren en problemen waar trekvogels op hun lange reis mee te maken krijgen. Vogelwachter Harry Horn zag op Rottumerplaat bijna een in Afrika gezenderde rosse grutto terug!

Theunis Piersma laat gezenderde rosse grutto vrij in Mauretanië
Theunis Piersma laat gezenderde rosse grutto vrij in Mauretanië (foto Rob Buiter)

“Eind januari 2017 nam ik deel aan een 3-week durende expeditie o.l.v. Theunis Piersma van het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee te Texel) in Mauritanië. We werkten daar in het Nationale Park Banc d’Arguin in het kader van het meerjarig populatieonderzoek aan kanoetstrandlopers, rosse grutto’s en lepelaars. Naast het aflezen van gekleurringde steltlopers zijn hier ook kanoeten en rosse grutto’s gevangen en van kleurringcombinaties voorzien. Daarnaast werden tussen 24 en 29 januari j.l. onder meer een zestal rosse grutto’s van een klein zendertje voorzien. Die zendertjes geven continu de positie van het betreffende dier door en laat nu één van deze zes vogels op 25 april j.l. even Rottumerplaat aandoen. Een bijna weerzien dus!!

Banc d'Arguin
Waddenlandschap in West-Afrika: Banc d’Arguin, Mauretanië

Lange reis

De betreffende vogel verliet op 20 april j.l. rond 5 uur ’s morgens Mauritanië en passeerde op 21 april om 17 uur 51 Casablanca (Marocco) en werd op 23 april ’s nachts rond 2 uur 30 ten zuiden van Engeland (Land’s End) geregistreerd. Op 24 en 25 april verbleef dit dier op en rond het eiland Griend en dit eiland werd in de namiddag van 25 april rond 17 uur 30 in oostelijke richting verlaten. Om 18 uur 42 werd Schiermonnikoog gepasseerd en om 18 uur 49 werd Rottumerplaat even aangedaan om vervolgens rond 19 uur 22 Helgoland te passeren. Tussen 27 en 29 april verbleef dit dier op en rond het schiereiland Eiderstedt (Schleeswijk-Holstein). Dit dier is vermoedelijk op weg naar zijn of haar broedgebied in het westelijk deel van Siberië, maar daar ligt nu nog volop sneeuw, dat eerst rond begin juni van de toendra verdwenen zal zijn.

Rosse Grutto barg_056, Rottumerplaat
Rosse Grutto barg_056, korte stop op Rottumerplaat

 

Nieuwe bewoners

Sinds kort zijn wij niet meer de enige bewoners in en rondom de woning op Plaat. Pal langs het pad aan de zuidzijde van het gebouw zit een wilde eend te broeden op een nest met 12 eieren en aan de westzijde is ook pal naast het pad een eidereend begonnen met broeden. In beide voorgaande jaren was dit ok het geval en mogelijk gaat het hier dus om hetzelfde dier. En verder is het witte nestkastje aan de noordgevel nu favoriet bij een paartje witte kwikstaart. Heel mooi om dit van zeer nabij mee te mogen maken.”Gretha?

 

Witte kwikstaart
paartje witte kwikstaarten heeft interesse in het nestkastje aan het huis

Ali en Harry Horn

 

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog